Izvēlne
No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
oktobris

Sekunda 1A , 1B

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Mācītās dziesmiņas,,Manā dārzā" nostiprināšana. Jaunās dziesmas apgūšana,,Ābolīši krīt" Muzikāli ritmiskās kustības,dziesmas nostiprināšana darbojoties ar ritma ostinato. CD ieraksts T.Tutjuņņikovas rotaļu koordinācijas mūzikas materiāls.

Sekunda 2A ,2B

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Mācītās dziesmas ,,Lapiņu deja" nostiprināšana,dziedāšana duetos.Jaunās dziesmas ,,Rūķis krāsotājs"apgūšana. Spēlēt skaņu rīkus atbilstoši mūzikas raksturam. Improvizēt, izpildot muzikāli ritmiskas kustības. CD ieraksts T.Tutjuņņikovas rotaļu koordinācijas mūzikas materiāls.

Sekunda 3 (1.klase)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Apgūtās dziesmas ,,Kastaņprieks" dziedāšana individuāli un grupās. Jaunā dziesma ,,Palaidnīgais rudentiņš" apgūšana. Iztēles attīstīšana, spēja attēlot savas domas ar vārdiem, mūziku, un žestiem. CD ieraksts. Dziesmu pavadījums dažādās ierakstu versijās.

Sekunda 4 (2.klase)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās vingrinājumi, vingrinot artikulācijas aparātu, Apgūtās dziesmas ,,Čiekuriņš" divbalsīgs dziedājums. Spēlē pēc dotajiem ritma modeļiem, kā pavadījumu dziesmai. Ritma modeļi. CD ieraksts. Ritma kociņi.

Sekunda 5 (3.klase)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās vingrinājumi, vingrinot artikulācijas aparātu. Elpošanas vingrinājumi,lai mācītos diafragmālo elpošanu. Apgūtās dziesmas ,,Rudens diena" Nostiprināšana divbalsīgi. Jaunas dziesmas apgūšana. Ritma ostinato . K.Orfa koordinācijas uzdevumi dziedātājiem.

Sekunda 6 (4.klase)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Elpošanas un runas aparāta vingrinājumiiedziedāšanas vingrinājumi. Apgūtās dziesmas nostiprināšana.,,Otrā pusē vējam" Divbalsība. jaunā dziesma ,,Ai,brīnumi,brīnumi" Ieraksts-klausīšanās-apgūšana. Ritma ostinato. Streļņikovas elpošanas vingrinājumi.

Solisti 1

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Diafragmālās elpošanas vingrinājumi. Individuālā muzicēšana. Diapazona nostiprināšana un attīstība tālāk. Dziesmas stila un rakstura izjūta. Intonatīvi tīra un ritmiska dziedājuma veidošana. Dziesmas ieraksts.

Vokālā studija “Sekunda”

Bērnu vokālā studija ,,Sekunda” aicina!

Esi viens no mums!

Arī šogad studijā apgūsim mūzikas prieku,vokālās prasmes,kustību un runas mākslu,skatuves pieredzi un sirsnīgu kopā būšanu.
Dziedot ansamblī bērns mācās sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūt sociālās prasmes.
Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.

Studijā aicina dziedāt un muzikāli pilnveidoties bērnus no 3 – 12 gadu vecumam.
Studijas pirmā gada notikumi:
• CBJC Ziemassvētku koncerts
• Studijas Ziemassvētku radošais pasākums Cēsu pilī
• Dalība konkursā ,,Dziesmu virpulis” Valmierā
• Dalība konkursā ,,Zelta balss” Cēsīs
• Ģimeņu kopīgs pasākums grupās

SATIEKAS TIE,KAM JĀSATIEKAS,
LAI PIEDZĪVOTU DZIESMAS BURVĪBU UN DZIEDĀŠANAS PRIEKU!

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Ina Aizgale

Nodarbību laiki

Sekunda 1A Pirmsskola (5-gadīgie esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:00-17:40

Sekunda 2A Pirmsskola ( 6-gadīgie esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
18:00-18:40

Sekunda 1B Pirmsskola ( 5-gadīgie jaunie )BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
17:00-17:40

Sekunda 2B Pirmsskola ( 6-gadīgie jaunie )BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
18:00-18:40

Sekunda 3 (1.klase)

Pirmdienās
14:00-14:45

Trešdienās
14:00-14:45

Sekunda 4 (2.klase)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
15:00-15:45

Trešdienās
15:00-15:45

Sekunda 5 (3.klase)

Pirmdienās
16:00-16:40

Trešdienās
16:00-16:40

Sekunda 6 (4.klase)

Otrdienās
15:00-15:40

Solisti 1

Otrdienās
14:00-14:40

Solisti 2

Otrdienās
16:00-17:00

Pieteikties!