Izvēlne
Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS. Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS.
septembris

Sekunda 5(jaunie 3gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Trešdien, 2. septembrī pl.18.30 aicinu uz sarunu jauno dalībnieku vecākus. Tiekamies teātra klasē .Ierašanās bez bērniem. Bijušajiem dalībniekiem informācija tiks rakstīta watssapp vecāku grupās.
#2 Iepazīšanās. Muzikāli ritmiskās rotaļas,kustības. Dziesma-rotaļa ,,Darbosimies kopā" V.Veidele ,,Viens aiz otra rindiņā" apgūšana. Muzikālās pasaka Mūzikas klausīšanās ieraksti CD

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi. Elpošanas vingrinājumi. Dziesma L.Sauliete ,,Sveiki rudenī" mācīšanās. Muzikāli ritmiskās rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 1B(jaunie 4-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi. Dziesma L.Sauliete ,,Pēc lietus" mācīšanās.Muzikāli ritmiskās rotaļas,kustības. Muzikālā pasaka. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 2B(5-gadnieki jaunie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi.Dzirdes un balss koordinēšana. Dziesma L.Sauliete ,, Rūķis krāsotājs" mācīšanās" a capella un ar pavadījumu. Muzikāli ritmiskās kustības, rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi, dzirdes un balss koordinēšana.Dziemsa I.Aizgale ,,Dziesmiņa" mācīšanās.Muzikālās kustības, rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 3 (6-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi. Kustību koordinācijas un ritma izjūtas pilnveidošana .Dziesma J.Sējāns ,,Kāds nes mums labu ziņu" mācīšanās. Muzikāli ritmiskās kustības. Skaņu rīku izmantošana. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām.Skaņu rīki - kociņi, šeikeri.

Sekunda 6 (10 - 11 gadīgie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi.Elpošanas un balss iedziedāšanās vingrinājumi. Skaidra dikcija ,pareiza skaņas veidošana.Dziesma,,Šokolāde" mācīšanās. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem .

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi. Elpošanas un iedziedāšanās vingrinājumi.Dinamikas un intonācijas izjušana . Skaņas pareiza veidošana ar patskaņiem.Dziesma J.Lūsēns ,,Baltais sapņu burinieks" CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem

Vokālā studija “Sekunda”

Bērnu vokālā studija ,,Sekunda” aicina!

Esi viens no mums!

Arī šogad studijā apgūsim mūzikas prieku,vokālās prasmes,kustību un runas mākslu,skatuves pieredzi un sirsnīgu kopā būšanu.
Dziedot ansamblī bērns mācās sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūt sociālās prasmes.
Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.

Studijā aicina dziedāt un muzikāli pilnveidoties bērnus no 3 – 12 gadu vecumam.
Studijas pirmā gada notikumi:
• CBJC Ziemassvētku koncerts
• Studijas Ziemassvētku radošais pasākums Cēsu pilī
• Dalība konkursā ,,Dziesmu virpulis” Valmierā
• Dalība konkursā ,,Zelta balss” Cēsīs
• Ģimeņu kopīgs pasākums grupās

SATIEKAS TIE,KAM JĀSATIEKAS,
LAI PIEDZĪVOTU DZIESMAS BURVĪBU UN DZIEDĀŠANAS PRIEKU!

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Ina Aizgale

Nodarbību laiki

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:40-18:20

Sekunda 1B(jaunie 4-gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
17:00-17:35

Sekunda 2A(5-gadnieki esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
18:30-19:10

Sekunda 2B(5-gadnieki jaunie)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
17:45-18:20

Sekunda 3 (6-gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
18:30-19:10

Sekunda 4 ( skolnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
15:00-15:40

Trešdienās
15:00-15:40

Sekunda 6 (10 - 11 gadīgie)

Pirmdienās
16:00-16:40

Trešdienās
16:00-16:40

Sekunda 5(jaunie 3gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:00-17:30

Pieteikties!