Izvēlne
25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris” Otrdien, 23.aprīlī Kustību laiks nodarbības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Vokālā studija “Sekunda”

Studija “Sekunda” atsāks savu 4. dziesmoto mācību sezonu.
Aicinu savas muzikālās dotības attīstīt pirmsskolas bērnus no 3 līdz 6 gadiem un skolniekus no 1.-9.klasei.

Esi viens no mums!

Paši mazākie dziedāji varēs apgūt dziedāšanu, rotaļājoties pilnveidot savas valodas spējas, attīstīt ritma izjūtu, mācīties sadarboties ansamblī un veidot prasmi uzstāties koncertos.
Un turpināsim apgūt mūzikas prieku,vokālās prasmes,kustību un runas mākslu,skatuves pieredzi un sirsnīgu kopā būšanu.


Dziedot ansamblī bērns mācās sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūt sociālās prasmes.
Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.

SATIEKAS TIE, KAM JĀSATIEKAS,
LAI PIEDZĪVOTU DZIESMAS BURVĪBU UN DZIEDĀŠANAS PRIEKU!

Piedalīsimies dažādos festivālos, koncertos, konkursos un muzikālos pasākumos.

Skolotāja

Ina Aizgale (26343043)

Nodarbību laiki

Pirmsskola 3 gadi

Pirmdienās
17:00-17:30

Trešdienās
17:00-17:30

Pirmsskola 4 gadi

Pirmdienās
17:30-18:00

Trešdienās
17:30-18:00

Pirmsskola 5 gadi

Pirmdienās
18:00-18:30

Ceturtdienās
18:00-18:30

Pirmsskola 6 gadiBRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
18:30-19:00

Ceturtdienās
17:30-18:00

1.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
13:30-14:10

Ceturtdienās
13:30-14:10

2.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
14:10-14:50

Piektdienās
14:10-14:50

3.klase

Otrdienās
14:50-15:30

Ceturtdienās
14:50-15:30

4.klase

Otrdienās
15:30-16:10

Ceturtdienās
15:30-16:10

5. - 6.klase

Pirmdienās
14:50-16:10

Ceturtdienās
16:10-17:30

7.klase

Otrdienās
16:10-16:50

Piektdienās
15:30-16:50

SoloBRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
14:10-14:50

Ceturtdienās
14:10-14:50

Pieteikties!