Izvēlne
Centra vasaras darba laiks – darba dienas, no 9.00 – 14.00. Informatīvais tālrunis 64121898. Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2021./2022.m.g sāksies 23.08.2021.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Centra vasaras darba laiks – darba dienas, no 9.00 – 14.00. Informatīvais tālrunis 64121898. Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2021./2022.m.g sāksies 23.08.2021.

Vokālā studija “Sekunda”

Bērnu vokālā studija ,,Sekunda” aicina!

Esi viens no mums!

Arī šogad studijā apgūsim mūzikas prieku,vokālās prasmes,kustību un runas mākslu,skatuves pieredzi un sirsnīgu kopā būšanu.
Dziedot ansamblī bērns mācās sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūt sociālās prasmes.
Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.

Studijā aicina dziedāt un muzikāli pilnveidoties bērnus no 3 – 12 gadu vecumam.
Studijas pirmā gada notikumi:
• CBJC Ziemassvētku koncerts
• Studijas Ziemassvētku radošais pasākums Cēsu pilī
• Dalība konkursā ,,Dziesmu virpulis” Valmierā
• Dalība konkursā ,,Zelta balss” Cēsīs
• Ģimeņu kopīgs pasākums grupās

SATIEKAS TIE,KAM JĀSATIEKAS,
LAI PIEDZĪVOTU DZIESMAS BURVĪBU UN DZIEDĀŠANAS PRIEKU!

Skolotāja

Ina Aizgale

Pieteikties!