Izvēlne
No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
novembris

Sekunda 1(jaunie 3gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Darbs attālināti. Watsapp vecāku grupā nosūtīti audio materiāli,dziesmu teksti,dziesmu pavadījumi dziedāšanai patstāvīgi. CD ieraksti ar mācītām dziesmām atkārtošanai un jauno dziesmu.

Sekunda 2A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Darbs attālināti. Watsapp vecāku grupā nosūtīti audio materiāli,dziesmu teksti,dziesmu pavadījumi dziedāšanai patstāvīgi. Mūzikas ieraksti ar mācītām dziesmām atkārtošanai un jauno dziesmu.

Sekunda 2B(jaunie 4-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Darbs attālināti. Watsapp vecāku grupā nosūtīti audio materiāli,dziesmu teksti,dziesmu pavadījumi dziedāšanai patstāvīgi. Mūzikas ieraksti ar mācītām dziesmām atkārtošanai un jauno dziesmu.

Sekunda 3A(5-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Darbs attālināti. Watsapp vecāku grupā nosūtīti audio materiāli,dziesmu teksti,dziesmu pavadījumi dziedāšanai patstāvīgi. Mūzikas ieraksti ar mācītām dziesmām atkārtošanai un jauno dziesmu.

Sekunda 5 (6-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Darbs attālināti. Watsapp vecāku grupā nosūtīti audio materiāli,dziesmu teksti,dziesmu pavadījumi dziedāšanai patstāvīgi. Individuāla dziedāšana pēc grafika. Mūzikas ieraksti ar mācītām dziesmām atkārtošanai un jauno dziesmu.

Sekunda 4 ( skolnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Individuāls darbs pēc sastādīta grafika. Pareizas elpošanas vingrinājumi. Dziesmu dziedāšana a capella un pie mikrofona. Dziesmu instrumentālie pavadījumi.

Sekunda 6 (10 - 11 gadīgie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Individuāls darbs pēc sastādīta grafika. Dziedāšanas vingrinājumi ( legato, staccato) Dziesmas a capella izpildījumā un ar mūzikas pavadījumu. Dziesmu instrumentālie pavadījumi- fonogrammas. Vingrinājumu ieraksti.

Vokālā studija “Sekunda”

Bērnu vokālā studija ,,Sekunda” aicina!

Esi viens no mums!

Arī šogad studijā apgūsim mūzikas prieku,vokālās prasmes,kustību un runas mākslu,skatuves pieredzi un sirsnīgu kopā būšanu.
Dziedot ansamblī bērns mācās sadarboties ar citiem un draudzēties, apgūt sociālās prasmes.
Dziedāšana bagātina bērna personību, attīsta psihiskos procesus: uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli. Tā bagātina bērna emocionālo pasauli, veicina runas un valodas attīstību, paplašina bērnu vārdu krājumu, nostiprina balss aparātu, koordinē balss un dzirdes orgānu darbību, attīstot muzikālo dzirdi, regulē un padziļina elpu.

Studijā aicina dziedāt un muzikāli pilnveidoties bērnus no 3 – 12 gadu vecumam.
Studijas pirmā gada notikumi:
• CBJC Ziemassvētku koncerts
• Studijas Ziemassvētku radošais pasākums Cēsu pilī
• Dalība konkursā ,,Dziesmu virpulis” Valmierā
• Dalība konkursā ,,Zelta balss” Cēsīs
• Ģimeņu kopīgs pasākums grupās

SATIEKAS TIE,KAM JĀSATIEKAS,
LAI PIEDZĪVOTU DZIESMAS BURVĪBU UN DZIEDĀŠANAS PRIEKU!

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Ina Aizgale

Nodarbību laiki

Sekunda 2A (4-gadnieki esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:40-18:20

Sekunda 2B(jaunie 4-gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
17:00-17:35

Sekunda 3A(5-gadnieki esošie)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
18:30-19:10

Sekunda 3B(5-gadnieki jaunie)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
17:45-18:20

Sekunda 5 (6-gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Trešdienās
18:30-19:10

Sekunda 4 ( skolnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
15:00-15:40

Trešdienās
15:00-15:40

Sekunda 6 (10 - 11 gadīgie)

Pirmdienās
16:00-16:40

Trešdienās
16:00-16:40

Sekunda 1(jaunie 3gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:00-17:30

Pieteikties!