Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības notiek klātienē. Nodarībās var piedalīties audzēkņi ar vakcinācijas sertifikātu vai savā izglītības iestādē veikto skrīninga testu. Lūgums sazināties ar skolotāju, lai precizētu grupas nodarbību laiku.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • Interešu izglītības nodarbības notiek klātienē. Nodarībās var piedalīties audzēkņi ar vakcinācijas sertifikātu vai savā izglītības iestādē veikto skrīninga testu. Lūgums sazināties ar skolotāju, lai precizētu grupas nodarbību laiku.

Dalības maksas

Dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.05.2018 sēdē pieņemto lēmumu Nr. 168 „Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, vecāku līdzfinasējuma maksa Cēsu Bērnu un jauniešu centrā no 01.09.2018 ir šādā apmērā:

Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmām €3,00 mēnesī:

 • Auduma dizains tērpos
 • Eksperimentālā studija
 • Floristikas pulciņš
 • Interjēra dizaina studija
 • Keramika
 • Mākslas darbnīca
 • Modes dizains
 • Modes un stila aksesuāri
 • Rokdarbi
 • Skices
 • Studija pirmsskolai
 • Šūšana
 • Zīda apgleznošana
 • Zīmēšana

Mūzikas, kustības un deju interešu izglītības programmām €3,50 mēnesī:

 • Balles dejas „Reveranss”
 • Break&House dance
 • Defilē
 • Deju grupa „VIVA”
 • Deju studija „Grācija”
 • Hip-Hop deju grupa “RedCreate”
 • Instrumentspēle
 • Kustību laiks
 • Popgrupa „Vizbulēni”
 • Ritmika
 • Vokālā studija „Sekunda”

Tehniskās jaunrades un radošās industrijas interešu izglītības programmām €2,50 mēnesī:

 • Angļu valoda 1. – 7. klasei €3,50 mēnesī.
 • Angļu valoda 8. – 12. klasei €4,50 mēnesī.
 • Automodelisms
 • Cipariņa klubs
 • Galda hokejs
 • Prasmju fabrika
 • Robotika

Atvieglojumi

1. Cēsu novada domes saistošajos noteikumos ”Par līdzfinasējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” (08.03.2018, Nr. 70) noteikti dalības maksu atvieglojumi:

100% apmērā:

 • Audzēknis ir persona ar invaliditāti
 • Bērnam nodibināta aizbildniecība
 • Ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

50% apmērā:

 • Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

2. Vecākiem netiek aprēķināts līdzfinansējums interešu izglītības programmā par audzēkņa attaisnoti kavētu nodarbību periodu (ilgstoša slimība vismaz divas kalendārās nedēļas, ir iesniegta ārsta izziņa)