Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā! Cēsu Bērnu un jauniešu centrā var interesanti pavadīt brīvo laiku un apgūt ko noderīgu! Nepārtraukts pilnveides process, stratēģisks skats nākotnē, virzība uz attīstību un izcilību! Izpaud savu radošumu, dari to, kas patīk un mācies to, ko citi nemāk!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā

Dalības maksas

Dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.05.2018 sēdē pieņemto lēmumu Nr. 168 „Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, vecāku līdzfinasējuma maksa Cēsu Bērnu un jauniešu centrā no 01.09.2018 ir šādā apmērā:

Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmām €3,00 mēnesī:

 • Zīmēšana
 • Mākslas darbnīca
 • Floristikas pulciņš
 • Rokdarbi
 • Keramika
 • Šūšana
 • Modes un stila aksesuāri
 • Modes dizains
 • Eksperimentālā studija
 • Zīda apgleznošana

Mūzikas, kustības un deju interešu izglītības programmām €3,50 mēnesī:

 • Deju studija „Grācija”
 • Popgrupa „Vizbulēni”
 • Balles dejas „Reveranss”
 • Deju grupa „VIVA”
 • Hip-Hop deju grupa “RedCreate”
 • Defilē
 • Ritmika
 • Kustību laiks
 • Instrumentspēle
 • Break&House dance
 • Vokālā studija „Sekunda”

Tehniskās jaunrades un radošās industrijas interešu izglītības programmām €2,50 mēnesī:

 • Prasmju fabrika
 • Cipariņa klubs
 • Robotika
 • Galda hokejs
 • Automodelisms
 • Angļu valoda 1. – 7. klasei €3,50 mēnesī.
 • Angļu valoda 8. – 12. klasei €4,50 mēnesī.

Atvieglojumi

1. Cēsu novada domes saistošajos noteikumos ”Par līdzfinasējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” (08.03.2018, Nr. 70) noteikti dalības maksu atvieglojumi:

100% apmērā:

 • Audzēknis ir persona ar invaliditāti
 • Bērnam nodibināta aizbildniecība
 • Ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

50% apmērā:

 • Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

2. Vecākiem netiek aprēķināts līdzfinansējums interešu izglītības programmā par audzēkņa attaisnoti kavētu nodarbību periodu (ilgstoša slimība vismaz divas kalendārās nedēļas, ir iesniegta ārsta izziņa)