Izvēlne
26. aprīlis, plkst. 13.00 4./5-9. klašu, 5.-12.klašu koru, zēnu un meiteņu koru, profesionālo izglītības iestāžu, koledžu, vidusskolu un jaukto koru konkurss, 2. kārta Piektdien, 26.aprīlī, sakarā ar dalību pasākumā, Zīmētprieks, Mākslas darbnīcas, Interjera dizaina, Auduma dizaina,Šūšanas, Rokdarbu, Keramikas nodarbības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Uzņemšana

Organizatoriskie jautājumi

1. Pirms reģistrēt bērnu vairākos pulciņos, lūgums izvērtēt bērna vecumu, intereses un noslodzi citās ārpusskolas aktivitātēs.
2. Iepazīties ar nosacījumiem. (dalības maksas, atvieglojumi, līguma grozījumi, atteikšanās).
3. Vēlams izvēlēties ne vairāk kā vienu pulciņu dienā.
4. Audzēkņu dalīšana grupās un nodarbību laika saskaņošana notiek septembrī, pirmajās tikšanās reizēs vai attālinātajās info sapulcēs.
5. Nodarbību reižu skaits nedēļā un nodarbību ilgums grupām var būt atšķirīgs.
6. Orientējošie nodarbību laiki tiks publicēti mājas lapā septembra pirmajā nedēļā un koriģēti, atbilstoši vairākuma audzēkņu iespējām.
7. Stingri jāievēro nodarbību laiki un jāatstāj centrs pēc nodarbībām.

Ja vēlies pievienoties mūsu saimei:

 1. Izvēlies programmu, kas Tevi interesē (skat. Pulciņi).
 2. Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un nodarbības vietu, noskaidro nodarbību laikus, pulciņa dalības maksas apjomu mēnesī.
 3. Iepazīsties ar CBJC iekšējās kārtības noteikumiem.
 4. Vēlreiz pārdomā un pārliecinies, vai Tava izvēle atbilst Tavām vēlmēm, vai spēsi visu apvienot ar mācībām skolā vai citām ārpusstundu nodarbībām.
 5. Informē par savu izvēli vecākus! Lai Tu varētu uzsākt darboties pulciņā, vecākiem elektroniski jāaizpilda pieteikums . Līgums ir spēkā pēc parakstīšanas vienu mācību gadu.

Aizpildi līgumu elektroniski!

Iestāties CBJC pulciņos var aizpildot pieteikumu.
Aizpildi pieteikumu uz pulciņu elektroniski!

 1. Pulciņiem elektroniski var pieteikties Cēsu novada e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv, autorizējoties ar Latvija.lv, sadaļā “Izglītība”.
 2. Iesūtot pieteikumu, uz norādīto e-pastu saņemsiet sagatavotu līgumu, kuru varēs parakstīt elektroniski vai klātienē piecu darba dienu laikā. Vieta interešu izglītības programmā tiek rezervēta tikai pēc līguma parakstīšanas.

Atceries!

Katru mēnesi jāsamaksā pulciņa dalības maksa (rēķins — e-pastā)!

Ilgstošas slimības gadījumā jāiesniedz ārsta zīme, tad par kavētajām nodarbībām nebūs jāmaksā!

Ja Tu vēlies izstāties no izvēlētās interešu izglītības programmas, tad vecākiem obligāti jāraksta iesniegums par izstāšanos.
Ja Tev jau ir 18 gadi, tad iesniegumu vari rakstīt pats.
Ja vēlies iestāties papildus vēl kādā pulciņā jāveic līgumā grozījumi vai jāizpilda līguma grozījumu pieteikums (lejupielādēt šeit), jāparaksta un jāiesniedz CBJC.

Maksu atvieglojumi

Ja audzēknis attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklējis nodarbības, un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, tad par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

Ar vecāku iesniegumu iepsējami dalības maksu atvieglojumi
(Cēsu novada domes saistošajos noteikumos ”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” 16.06.2022, Nr. 24)

– Dalības maksu atvieglojumi 100% apmērā, ja

 • Audzēknis ir persona ar invaliditāti
 • Bērnam nodibināta aizbildnība
 • Audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss

– Dalības maksu atvieglojumi 50% apmērā, ja

 • Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

– Dalības maksu atvieglojumi 25% apmērā, ja

 • ja interešu izglītības programmas CBJC apmeklē divi vienas ģimenes bērni

Norēķinu kārtība par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu

Lūgums samaksu par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu veikt bezskaidrā naudā pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Par visiem Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs saņemtajiem pakalpojumiem līdz katra nākamā mēneša 8.datumam tiek izsūtīts kopējs rēķins un apmaksa veicama līdz rēķinā norādītajam termiņam.

Ja par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem vēlaties maksāt avansā, kā arī, ja vēlaties atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par interešu un profesionālās ievirzes izglītību (sīkāka informācija Cēsu novada pašvaldības mājas lapā), tad maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
– audzēkņa klienta kods;
– audzēkņa vārds, uzvārds;
– audzēkņa personas kods;
– pulciņa nosaukums;
– periods, par kuru maksā.

Ja audzēknim, mācību gadu noslēdzot, konstatēta pārmaksa vienā izglītības iestādē un parāds citā izglītības iestādē, tad parāds tiek dzēsts ar pārmaksu.

Veicot samaksu bankā jānorāda:

Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
PVN reģ. Nr. LV 90000031048

– Norēķinu konti:
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV51UNLA0004013130835
A/S Swedbank, kods HABALV22, konts LV36HABA0001402038837
A/S Citadele, kods PARXLV22, konts LV60PARX0002678560017
A/S DNB NORD BANKA, kods RIKOLV2X, konts LV73RIKO0002013105751
VAS Latvijas pasts, kods LAPBLV2X, konts LV23LPNS0004103445331

– audzēkņa vārds un uzvārds
– audzēkņa kods grāmatvedības uzskaitē (var uzzināt pie lietvedes)
– pulciņa nosaukums
– par kuru mēnesi maksā