Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.

Uzņemšana

Ja vēlies pievienoties mūsu saimei:

 1. Izvēlies programmu, kas Tevi interesē (skat. Pulciņi).
 2. Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un nodarbības vietu, noskaidro nodarbību laikus, pulciņa dalības maksas apjomu mēnesī.
 3. Iepazīsties ar CBJC iekšējās kārtības noteikumiem.
 4. Vēlreiz pārdomā un pārliecinies, vai Tava izvēle atbilst Tavām vēlmēm, vai spēsi visu apvienot ar mācībām skolā vai citām ārpusstundu nodarbībām.
 5. Informē par savu izvēli vecākus! Lai Tu varētu uzsākt darboties pulciņā, vecākiem jāatnāk uz CBJC un jānoslēdz līgums. Līgums ir spēkā vienu mācību gadu.

2020./2021. mācību gads

Uzņemšana sāksies 2020.gada 17. augustā.

Aizpildi līgumu elektroniski!

Iestāties CBJC pulciņos var aizpildot līgumu.

 1. Atver datni “CBJC_LIGUMS_Nr_”, ko lejupielādēji (Līguma veidlapas lejupielāde. Pēc lejupielādes dokuments parasti atrodas mapē Lejupielādes vai uz Darbvirsmas).
 2. Pulciņiem elektroniski var pieteikties arī Cēsu novada e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv, autorizējoties ar Latvija.lv, sadaļā “Izglītība”.

 3. Aizpildi savus datus pelēkajos laukos (arī līguma beigās).
 4. Kad līgums aizpildīts, saglabā to. Nav nepieciešams līgumu izdrukāt.
 5. Nosūti aizpildīto līgumu uz e-pasta adresi vineta.vintere@cesis.edu.lv
 6. Parakstot un iesūtot līgumu elektroniski, saņemsiet atpakaļ elektroniski parakstītu līgumu no CBJC puses un informāciju, ja nebūs iespēja nodrošināt vietu kādā līgumā norādītajā programmā (nav brīvu vietu, nav izvēlēta mērķauditorijai atbilstoša programma u.c.)
 7. Ja līgums iesūtīts parakstīšanai klātienē, saņemsiet apstiprinājumu e-pastā un uzaicinājumu ierasties CBJC klātienē.

Atceries!

Katru mēnesi jāsamaksā pulciņa dalības maksa (rēķins — e-pastā)!

Ilgstošas slimības gadījumā jāiesniedz ārsta zīme, tad par kavētajām nodarbībām nebūs jāmaksā!

Ja Tu vēlies izstāties no izvēlētās interešu izglītības programmas, tad vecākiem obligāti jāraksta iesniegums par izstāšanos.
Ja Tev jau ir 18 gadi, tad iesniegumu vari rakstīt pats.

Ja vēlies iestāties papildus vēl kādā pulciņā jāveic līgumā grozījumi vai jāizpilda līguma grozījumu pieteikums (lejupielādēt šeit), jāparaksta un jāiesniedz CBJC.

Ja pirmsskolas vecuma bērnu uz nodarbībām Cēsu Bērnu un jauniešu centra pulciņu pavadīs ne vecāks, tad nepieciešams iesniegums par pirmsskolas vecuma bērna pavadošo personu.

Veicot samaksu bankā jānorāda:

– Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
– PVN reģ. Nr. LV 90000031048

– Norēķinu konti:
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV51UNLA0004013130835
A/S Swedbank, kods HABALV22, konts LV36HABA0001402038837
A/S Citadele, kods PARXLV22, konts LV60PARX0002678560017
A/S DNB NORD BANKA, kods RIKOLV2X, konts LV73RIKO0002013105751
VAS Latvijas pasts, kods LAPBLV2X, konts LV23LPNS0004103445331

– audzēkņa vārds un uzvārds
– audzēkņa kods grāmatvedības uzskaitē (var uzzināt pie lietvedes)
– pulciņa nosaukums
– par kuru mēnesi maksā

Maksu atvieglojumi

Ar vecāku iesniegumu iepsējami dalības maksu atvieglojumi
(Cēsu novada domes saistošie noteikumi ”Par līdzfinasējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” 08.03.2018. NR 70)

– Dalības maksu atvieglojumi 100% apmērā, ja

 • Audzēknis ir persona ar invaliditāti
 • Bērnam nodibināta aizbildniecība
 • Ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss

Dalības maksas 100% atvieglojumu iesniegums

– Dalības maksu atvieglojumi 50% apmērā, ja

 • Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

Dalības maksas 50% atvieglojumu iesniegums

Norēķinu kārtība par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu

Lūgums samaksu par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu veikt bezskaidrā naudā pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Par visiem Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs saņemtajiem pakalpojumiem līdz katra nākamā mēneša 8.datumam tiek izsūtīts kopējs rēķins un apmaksa veicama līdz rēķinā norādītajam termiņam.

Ja par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem vēlaties maksāt avansā, kā arī, ja vēlaties atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par interešu un profesionālās ievirzes izglītību (sīkāka informācija Cēsu novada pašvaldības mājas lapā), tad maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
– audzēkņa klienta kods;
– audzēkņa vārds, uzvārds;
– audzēkņa personas kods;
– pulciņa nosaukums;
– periods, par kuru maksā.

Ja audzēknim, mācību gadu noslēdzot, konstatēta pārmaksa vienā izglītības iestādē un parāds citā izglītības iestādē, tad parāds tiek dzēsts ar pārmaksu.