Izvēlne
23.februāris Robotikas sacensības „Siguldas kauss” 7.februāris 51.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2023” ( Latvijas kārtas konkursa noslēguma pasākums, apbalvošana)
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Vizuālā un lietišķā māksla

1. – 12. klase
Skolotāja: Sarmīte Radziņa

5 - 7 gadi
Skolotājas: Sandra Egle, Sanita Dovgiallo

1. - 12. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

5 gadi - 12. klase
Skolotāja: Sanita Dovgiallo

4.-12.klase
Skolotāja: Ingūna Briede

1. -12. klase
Skolotājas: Līva Boze, Dace Linde

1.- 12. klase
Skolotāja: Ingūna Briede

1. - 12. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma

5 gadi - 12. klase
Skolotāja: Sandra Egle

2. - 12. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma

JAUNUMS
5 gadi -12. klase
Skolotāja: Laura Skruže

Tehniskā jaunrade

1. - 12. klase
Skolotājs: Aigars Krūmiņš

4. - 6. klase
Skolotājs: Aivars Lamberts

5. – 9. klase
Skolotājs: Armands Sīlītis

Mūzika, kustība un deja

no 5 gadiem un jaunieši
Skolotājs: Eduards "Ruru" Ruicis (LSFP sertificēts C kategorijas sporta treneris sporta dejās)

no 1. klases
Skolotāja: Inga Cipe

JAUNUMS
5 - 6 gadi (meitenes)
Skolotāja: Anna Annele Lazdiņa

5 gadi - jaunieši
Skolotāja: Evita Vāpa

4. - 12. klases
Skolotājs: Guntis Vecgailis

5 - 7 gadi
Skolotājs: Jurijs Vaido

3 - 18 gadi
Skolotāja: Ingrīda Zumberga

JAUNUMS
3 – 4 gadi (meitenes un zēni)
Skolotāja: Anna Annele Lazdiņa

5 - 10 gadi
Skolotāji: Jānis Vītols, Sanita Jansone

3 gadi - 9. klase
Skolotāja: Ina Aizgale

Citas izglītojošās programmas

1. – 7. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

1. - 12. klases
Skolotājs: Aigars Krūmiņš