Izvēlne
3., 7., 10., 17. un 21.jūnijā, 12:00-14:00 Radošās nodarbības floristikā “Radi, rotājies un ziedi!” jūnijs - augusts Cēsu BJC Vasaras skolas 2022
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Vizuālā un lietišķā māksla

Bērniem no 4. klases
Skolotāja: Sarmīte Radziņa

JAUNUMS
Bērniem 5 - 6 g.v.
Skolotājs: Sandra Egle, Sanita Dovgiallo

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

Bērniem no 5 gadu vecuma līdz 12.klasei
Skolotāja: Sanita Dovgiallo

Bērniem no 4.klases
Skolotāja: Ingūna Briede

Bērniem no 1. klases
Skolotājas: Līva Boze, Dace Linde

Bērniem no 1.klases
Skolotāja: Ingūna Briede

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Mudīte Blūma

Bērniem no 5 g.v - 12. klasei
Skolotāja: Sandra Egle

Bērniem no 2. klases
Skolotāja: Mudīte Blūma

Tehniskā jaunrade

Bērniem no 1. klases
Skolotājs: Aigars Krūmiņš

JAUNUMS
Bērniem no 4. līdz 6.klasei
Skolotājs: Aivars Lamberts

Skolēniem no 5. – 9. klasei
Skolotājs: Armands Sīlītis

Mūzika, kustība un deja

Bērniem un jauniešiem 1. – 12. klasei
Skolotājs: Jānis Vītols

Bērniem no 5 gadu vecuma un jaunieši
Skolotājs: Eduards "Ruru" Ruicis

Bērniem no 1. klases
Skolotājas: Inga Cipe

Bērniem no 4. klases
Skolotājs: Guntis Vecgailis

Bērniem no 5 līdz 7 g.v.
Skolotājs: Jurijs Vaido

Bērni no 5 gadu vecuma un jaunieši līdz 18 gadu vecumam
Skolotāja: Ingrīda Zumberga

Bērniem no 5 gadu vecuma un skolniekiem no 1. - 9. klasei
Skolotāja: Ina Aizgale

Citas izglītojošās programmas

Bērniem no 1. – 7. klasei
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

Bērniem no 1. klases
Skolotājs: Aigars Krūmiņš