Izvēlne
Aktuāli -  Šūšanas un modes un stila aksesuāru pulciņš savu darbību uzsāks ar oktobri Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Vizuālā un lietišķā māksla

1. – 12. klase
Skolotāja: Sarmīte Radziņa (29392196)

5 - 7 gadi
Skolotājas: Sandra Egle ( 29172458), Sanita Dovgiallo (29633593)

1. - 12. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega (26034508)

5 gadi - 12. klase
Skolotāja: Sanita Dovgiallo (29633593)

4.-12.klase
Skolotāja: Ingūna Briede (26409056)

1. -12. klase
Skolotājas: Līva Boze( 29979358), Dace Linde (26808164)

JAUNUMS
Bērniem no 5 - 7 gadi
Skolotājs: Sarmīte Radziņa (29392196)

JAUNUMS
2. - 5. klase
Skolotājs: Laura Skruže (25152775)

1.- 12. klase
Skolotāja: Ingūna Briede (26409056)

1. - 4. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma (28794252)

1.klase - 12. klase
Skolotāja: Sandra Egle (29172458)

2. - 12. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma(28794252)

5 gadi - 9. klase
Skolotāja: Laura Skruže (25152775)

Tehniskā jaunrade

1. - 12. klase
Skolotājs: Aigars Krūmiņš (28772987)

3. - 9. klase
Skolotājs: Aivars Lamberts (29114963)

5. – 9. klase
Skolotājs: Armands Sīlītis (26191090)

Mūzika, kustība un deja

no 5 gadiem un jaunieši
Skolotājs: Eduards "Ruru" Ruicis (LSFP sertificēts C kategorijas sporta treneris sporta dejās -26380429)

1.-12.klase
Skolotāja: Inga Cipe (29177314)

JAUNUMS
1.-9.klase
Skolotājs: Grieta Jermacāne (26336968)

5 - 6 gadi (meitenes)
Skolotāja: Ieva Bernadeta Runce (26328779)

6 gadi - jaunieši
Skolotāja: Evita Vāpa (29974352)

2. - 12. klases
Skolotājs: Guntis Vecgailis (29708885)

5 - 7 gadi
Skolotājs: Jurijs Vaido (26188739)

3 - 18 gadi
Skolotāja: Ingrīda Zumberga (29897160)

3 – 4 gadi (meitenes un zēni)
Skolotāja: Ieva Bernadeta Runce (26328779)

no 5 gadu vecuma
Skolotāji: Jānis Vītols ( 28379088), Sanita Jansone

3 gadi - 13 gadi
Skolotāja: Ina Aizgale (26343043)

Citas izglītojošās programmas

1. – 7. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega (26034508)

JAUNUMS
Bērniem no 7 līdz 9 gadiem
Skolotājs: Sanita Dovgiallo (29633593)