Izvēlne
25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris” 19. un 20. aprīlis XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls «…un es iešu un iešu»
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Vizuālā un lietišķā māksla

1. – 12. klase
Skolotāja: Sarmīte Radziņa (29392196)

5 - 7 gadi
Skolotājas: Sandra Egle ( 29172458), Sanita Dovgiallo (29633593)

1. - 12. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega (26034508)

5 gadi - 12. klase
Skolotāja: Sanita Dovgiallo (29633593)

4.-12.klase
Skolotāja: Ingūna Briede (26409056)

1. -12. klase
Skolotājas: Līva Boze( 29979358), Dace Linde (26808164)

JAUNUMS
Bērniem no 5 - 7 gadi
Skolotājs: Sarmīte Radziņa (29392196)

JAUNUMS
2. - 5. klase
Skolotājs: Laura Skruže (25152775)

1.- 12. klase
Skolotāja: Ingūna Briede (26409056)

1. - 4. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma (28794252)

1.klase - 12. klase
Skolotāja: Sandra Egle (29172458)

2. - 12. klase
Skolotāja: Mudīte Blūma(28794252)

5 gadi - 9. klase
Skolotāja: Laura Skruže (25152775)

Tehniskā jaunrade

1. - 12. klase
Skolotājs: Aigars Krūmiņš (28772987)

3. - 9. klase
Skolotājs: Aivars Lamberts (29114963)

5. – 9. klase
Skolotājs: Armands Sīlītis (26191090)

Mūzika, kustība un deja

no 5 gadiem un jaunieši
Skolotājs: Eduards "Ruru" Ruicis (LSFP sertificēts C kategorijas sporta treneris sporta dejās -26380429)

1.-12.klase
Skolotāja: Inga Cipe (29177314)

JAUNUMS
1.-9.klase
Skolotājs: Grieta Jermacāne (26336968)

5 - 6 gadi (meitenes)
Skolotāja: Ieva Bernadeta Runce (26328779)

6 gadi - jaunieši
Skolotāja: Evita Vāpa (29974352)

2. - 12. klases
Skolotājs: Guntis Vecgailis (29708885)

5 - 7 gadi
Skolotājs: Jurijs Vaido (26188739)

3 - 18 gadi
Skolotāja: Ingrīda Zumberga (29897160)

3 – 4 gadi (meitenes un zēni)
Skolotāja: Ieva Bernadeta Runce (26328779)

no 5 gadu vecuma
Skolotāji: Jānis Vītols ( 28379088), Sanita Jansone

3 gadi - 13 gadi
Skolotāja: Ina Aizgale (26343043)

Citas izglītojošās programmas

1. – 7. klase
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega (26034508)

JAUNUMS
Bērniem no 7 līdz 9 gadiem
Skolotājs: Sanita Dovgiallo (29633593)