Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā! Cēsu Bērnu un jauniešu centrā var interesanti pavadīt brīvo laiku un apgūt ko noderīgu! Nepārtraukts pilnveides process, stratēģisks skats nākotnē, virzība uz attīstību un izcilību! Izpaud savu radošumu, dari to, kas patīk un mācies to, ko citi nemāk!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā

Vizuālā un lietišķā māksla

JAUNUMS
Bērniem no 4. klases
Skolotāja: Sarmīte Radziņa

Bērniem no 6 g.v. – 5. klasei
Skolotāja: Daiga Jirgensone

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

Bērniem no 5 g.v.
Skolotāja: Sanita Dovgiallo

JAUNUMS
Bērniem no 4.klases
Skolotāja: Ingūna Briede

Bērniem no 1. klases
Skolotājas: Līva Boze, Dace Linde

Bērniem no 6 g.v.
Skolotāja: Ingūna Briede

Bērniem no 6 g.v.
Skolotāja: Marta Blūma

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Mudīte Blūma

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Sandra Egle

JAUNUMS
Bērniem no 3. – 12. klasei
Skolotāja: Daiga Jirgensone

Bērniem no 2. klases
Skolotāja: Mudīte Blūma

Bērniem no 1. klases
Skolotāja: Sarmīte Radziņa

Bērniem no 6 g.v.
Skolotāja: Marta Blūma

Tehniskā jaunrade

Bērniem no 1. klases
Skolotājs: Aigars Krūmiņš

Skolēniem no 5. – 9. klasei
Skolotājs: Armands Sīlītis

Bērniem no 3. klases
Skolotājs: Andrejs Māsēns

Mūzika, kustība un deja

Bērniem un jauniešiem no 5 g.v. – 12. klasei
Skolotājs: Jānis Rukmanis

Bērniem un jauniešiem no 1. klases
Skolotājs: Eduards "Ruru" Ruicis

Bērniem no 1. klases
Skolotājas: Inga Cipe, Grieta Jermacāne

Bērniem no 5 – 7 g.v.
Skolotāja: Jolanta Kataja-Paegle

Bērniem un jauniešiem no 2. klases
Skolotāja: Evita Vāpa

Bērniem no 4. klases
Skolotājs: Guntis Vecgailis

Bērniem no 5 – 7 g.v.
Skolotājs: Juris Vaido

Bērniem no 3 g.v.
Skolotāja: Ingrīda Zumberga

Bērniem no 3 – 4 g.v.
Skolotāja: Jolanta Kataja

Bērniem no 3 – 12 g.v.
Skolotāja: Ina Aizgale

Citas izglītojošās programmas

Bērniem un jauniešiem no 1. – 12. klasei
Skolotāja: Antra Bāliņa-Diega

Bērniem no 4. klases
Skolotāja: Baiba Rampāne

Bērniem no 1. klases
Skolotājs: Aigars Krūmiņš

Bērniem ap 6 g.v.
Skolotājas: Daiga Jirgensone, Marta Blūma, Ina Aizgale, Jolanta Kataja Paegle