Izvēlne
jūnijs - augusts Cēsu BJC Vasaras skolas 2022 3., 7., 10., 17. un 21.jūnijā, 12:00-14:00 Radošās nodarbības floristikā “Radi, rotājies un ziedi!”
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Kontakti

Cēsu Bērnu un jauniešu centrā Cēsinieki un ne tikai, bērni un ne tikai, jaunieši un ne tikai, centrējas un ne tikai, bet arī iegūst jaunus draugus, zināšanas, cenšās, piedzīvo, iemācās, sastrādājās un piedalās, labi pavadot savu brīvo laiku!

Bērzaines iela 4, Cēsis, LV-4100

cbjc@cesis.edu.lv
64121898

Centra direktore:
Dzidra Matusēviča

Kontakttālruņi

Direktore: 64123414
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Trešdienās 15:00-17:00

Direktores vietniece: 64121898
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Trešdienās 15:00-17:00

Lietvede: 64127778
Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās 8:30-17:30
Otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 9:00-18:00

Dežurants: 64127779

Norēķinu konti

– Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
– PVN reģ. Nr. LV 90000031048

– Norēķinu konti:
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV51UNLA0004013130835
A/S Swedbank, kods HABALV22, konts LV36HABA0001402038837
A/S Citadele, kods PARXLV22, konts LV60PARX0002678560017
A/S DNB NORD BANKA, kods RIKOLV2X, konts LV73RIKO0002013105751
VAS Latvijas pasts, kods LAPBLV2X, konts LV23LPNS0004103445331

Veicot samaksu bankā jānorāda:
– audzēkņa vārds un uzvārds
– audzēkņa kods grāmatvedības uzskaitē (var uzzināt pie lietvedes)
– pulciņa nosaukums
– par kuru mēnesi maksā