Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Nodarbību grafiks

Pulciņu nodarbību laiki ir orientējoši un iespējamas korekcijas.

Sarkanā krāsā iezīmētie pulciņi jau nokomplektēti (brīvu vietu nav).

Jautāt skolotāja kontakttālruni, lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām.

Pulciņš Grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena