Visu pulciņu darba plāni – septembris
Printēt
Skatīt nākamā mēneša plānus

Angļu valoda

Visas grupas.

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Pulciņš regulāro nodarbību darbu uzsāks ar 07.09. pēc pievienotā nodarbību saraksta., Taču jaunie audzēkņi vai viņu vecāki aicināti iepazīties ar skoltāju un pulciņa piedāvājumu CBJC 1.st. 108.kab. 01.-04.09. laik posmā no 13.30- 17.30.

1.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu vēlmju izpēte. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu zināšanu un prasmju testēšana-mutiskas pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#5 sasveicināšnās.Iepazīšanās. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#6 Es esmu... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#7 Skairtļi 1-10. Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#8 Krāsas. Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

2.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu zin āšanu , prasmju testēšana -pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu testēšanas rezultātu alalīze. Atkārtojums - Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Atkārtojums - krāsas. Jā/nē jautājumi. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#5 Skaitļi 1-10. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#6 Aprakstu veidošana. Tas ir.../Tie ir... skaitlis,,krāsa. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#7 Es esmu... Par mani. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#8 Atkārtojums -sarunu valoda klasē. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.

3.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu zin āšanu , prasmju testēšana -pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu zināšanu., prasmju testēšana- rakstiski un mutiski. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Atkārtojums Viss par mani. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#5 Atkārtojums -dzīvnieki, skaitļi, krāsa. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#6 Atkārtojums- skola, skolas lietas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#7 Man ir.... Man nav... Man patīk... Man nepatīk,,, Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#8 Darbs ar tekstu. Jā/nē jautājumi. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

4.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu un audzēkņu vēlmēm. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu un prasmju testēšana- rakstiski un mutiski. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Atkārtojums- "to be'un "to have"lietošana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#4 Es un dzīve man apkārt. Vārdu kārtība teikumā. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

5.klases 1.,2.gr.

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar audzēkņiem un pulciņa piedāvāto programmu. Audzēkņu vēlmju apzināšana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu testēšana"Placement Test". Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 "Placement Test"rezultātu analīze. Atkārtot kalnedāru un pulksteni. Mapīte A 4 formātā, , parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#4 Vienkāršā tagadne. Personu vietneikvārdi. Mapīte A 4 formātā, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

6./7.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Auzēkņu iepazīšanās ar pulciņa piedāvāto programmu. Audzēkņu vēlmju izzināāšana. Mapīte A 4 formātā, , parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu, prsmju un iemānu testēšana"placement Test". Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 "Placement Test"rezultātu analīze. Atkārtojums- vienkārša un ilgstošā tagadne. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#4 Darbs ar tekstu- lasīšnas izpratnes uzdevumi. Prievārdu lietošana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

Auduma dizains tērpos

Iesācēji

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar telpu, darbam nepieciešamajiem darba rīkiem, tehnoloģiskajām iekārtām. Darba drošības un kārtības noteikumi.
#2 Skice sejas maskām
#3 Sejas masku šūšana, to apdruka (līmplēves tehnika) 2 pudelītes tekstilkrāsa (biezā), 2 otas (guaša)

Aun B grupa

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Darba drošības un kārtības noteikumi.
#2 Pakāpeniskā batika (šatieris) 1 pudelīte Zīda krāsa un otas
#3 Sejas masku šūšana, to apdruka (dažādu tehniku izmantošana) 2 baltas, 1 melna, 1 zaļa, 1 sarkana, 1 dzeltena biezā tekstilkrāsa
#4 Iepriekšējo gadu bērnu vecākiem tikšanās ar skolotāju 4.septembrī no pl.14.00-17.00 vai zvanīt pa tālruni: 29392196 Skolotāja Sarmīte Gaidīšu!

Automodelisms

Visas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Grupu veidošana Ierodas tikai vecāki. Ieeja no pagalma. Var pieteikties grupās arī zvanot 28772987 2.09. - 4.09. no pl. 14:00 - 18:00
#2 Automodelisms kā sporta veids. Sporta discīplīnu veidi un to atšķirības
#3 modeļa uzbūve

Balles dejas “Reveranss”

Visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Jauno dalībnieku VECĀKU SAPULCE (bez bērniem) 4.septembrī 18.00 CBJC lielajā zālē (114.)

Pirmsskola

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Ritma un stājas vingrinājumi, kustību koordinācija. Lēnā valša ritms un pamatsolis. Rotaļu deja "Hands up". Uz nodarbību jāierodas deju apavos, meitenes svārkos vai kleitās.

Bērni

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Lēnais valsis, ča-ča-ča. Satvērienu un paklanīšanās nianses. Deju apavi, meitenēm svārki vai kleitas.

Juniori

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Lēnais valsis, Tango, Vīnes valsis, Kviskteps, Samba, Ča-ča-ča, Rumba, Džaivs Deju apavi, puišiem deju bikses, meitenēm svārki vai kleitas, mati savākti.

Izlase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Gatavošanās Latvijas Čempionātam ST dejās Valmierā, dalība sacensībās "Mārtiņrožu laiks" 19.septembris Latvijas Čempionāts ST dejās Valmierā 26.septembris - sacensības "Mārtiņrožu laiks" Rīgā

Breaking & House dance komanda “Diverse Styles Crew”

Visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 1. informatīvā kopsapulce BREAKING & HOUSE komandas "Diverse Styles Crew" esošo un topošo dalīibnieku vecākiem plānota 02.09.2020 plkst.18:30 CBJC Informatīvā kopsapulce , kurā piedalās TIKAI esošo, jauno un potenciālo dalībnieku VECĀKI , kuras laikā vecāki varēs uzdot skolotājam sev saistošos jautājumus, bet skolotājs informēs visus par turpmāko darbību , uzsākot jauno 2020./2021. mācību gadu Sapulce plānota 2.septembrī plkst.18:30

Breiks iesācēji

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 1.līmeņa elementu un terminoloģijas apguve -Ikdienā un nodarbībās lietojamo terminu skaidrojums -Toprock Pamatelementi -Go Downs pamatelementi -Footwork pamatelementi -Freeze pamatelementi -Powermove pamatelementi

House iesācēji

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar House Programmas Moduļiem un terminoloģiju Iepazīšanās ar House programmas moduļiem un 1.moduļa "House Footwork Mastery'' 1.nedēļas materiāla apguve

House izlase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar Jauno Moduļu sistēmu HOUSE dejas tehnikas apguvē un pilnveiē
#2 House programmas 1, moduļa "House Footwork Mastery" 1.nedēlās materiāla un tā variāciju apguve -1.moduļa 1.nedēļas materiāla apguve -1.nedēļas materiāla variācijas -1.nedēļas kustību materiāla un tā variāciju iesaiste dejas improvizācijā

Breiks izlase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar LSDF izsludinātā LR Breaking Reitinga čempionāta nolikumu un tiesāšanas noteikumiem
#2 Gatavošanās dalībai LR LSDF Breaking Reitingačempionātā -Improvizācijas uzdvemi -Treniņbattli -Elementu tehnikas un kombināciju atkārtojums

Cipariņa klubs

visiem

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Ievadnodarbības Pirmā tikšnās trešdien 2.septembrī no 15:00 īdz 16:30 107.telpa
#2 Ievadnodarbības Iepazīšanās , instruktāžas, informācija par nodarbībām, laikiem, programmu
#3 Testa nodarbības Audzēkņu izpēte
#4 Brīvā tēma Radošie uzdevumi

Daigas darbnīca

Visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās nodarbība, informācijas nodošana. TIKŠANĀS ar jauno audzēkņu vecākiem 3.09.2020. Daigas darbnīcas 210.kabinetā no pLk.15.00 - 18.00 Vai info personīgi 27090480 DAIGA (INFO PAR AUDZĒKNI,KURĀ DIENĀ APMEKLĒS PULCIŅU)
#2 Brīvais logo zīmējums
#3 Stāsta izveide logo zīmējumam Personīgā mākslas kaste Baltā emulsija 5 l (bindo 7)

Deju grupa “VIVA”

Jaunie dalībnieki!

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Pirmā tikšanās ceturtdien 3.septembrī pulksten 17:00 CBJC lielajā zālē (114). Iepazīšanās nodarbība jaunajiem dalībniekiem, tikai bērniem bez vecākiem.

B grupa (5-7)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Instruktāžas un drošības noteikumi. Dažādi deju pamatsoļi un koordinācijas vingrinājumi. Svētku deju atkārtošana. Jaunās kombinācijas.
#2 Tērpu laikošana. Deju pamatsoļi.

A grupa(1-4)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Instruktāžas un drošības noteikumi. Dažādi deju pamatsoļi un koordinācijas vingrinājumi. Dziesmusvētku deju atkārtošana. Jaunās dejas pamatsoļi.
#2 Ritma spēles. Deju pamatsoļi.

Izlase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Instruktāžas un drošības noteikumi. Iesākto deju soļu kombināciju atkārtošana. Jaunās dejas pamatsoļi.

Deju studija “Grācija”

Grācija

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Trešdien, 2.septembrī plkst. 17:30 aicinu uz sarunu jauno dalībnieku vecākus. Tiekamies 103.telpā; ierašanās bez bērniem.
#2 Iepazīšanās nodarbība; iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija. Dejošanas nodarbībām nepieciešams atbilstošs apģērbs: T-krekls, svārciņi(meitenēm)/ šorti vai sporta bikses (puišiem); deju čības. Ūdens, ko padzerties.
#3 Telpa. Nostāšanās. Kustība izklaidus.
#4 Kustību spēles un rotaļas grupas saliedēšanai.

Eksperimentālā studija

Visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Lūgums visiem audzēkņiem izvēlēties sev piemērotāko nodarbību laiku no piedāvātajiem laikiem.Lūgums to izdarīt laika posmā no 01.-04.09. 13.30-17.30. Ziņojot skolotājai pa tālruni 26034508 vai atnākot person iski CBJC 1.st. 109.kab. Vēlams pārbaudīt savas kastes saturu, vai tajā ir viss nepieciešamais darbam.

1. apmācības gads

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar audzēkņiem un pulciņa piedāvājums un programma. Savas pulciņa darba piederumu kastes saturu nokmplektēšana ar visu nepieciešamo.
#2 Dekupēt koka priekšmetu. Dekupējamais priekšmets, zīmēta salvete, sūklītis, mazas asas šķērītes, priekšauts.
#3 Dekupāža uz metāla. Notīrīta , izmazgāta metāla bubdža, salvetes, sūklītis, šķērītes, priekšauts.
#4 Dekupāža uz stikla. Notīrīta stikla pudele, šķīvis vai bļodiņa, salvte, sūklītis,šķēres, priekšauts.

2. un+ apmācības gads

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar audzēkņiem, pulciņa piedāvājums un programma. Kastes satura revīzija un papildināšana ar nepieciešamo.
#2 Dekupēt kādu interjēra vai diziaina priekšmetiu. Dekupējamais priekšmets, salvetes, šķ';erītes, priekšauts.
#3 Apgriestā dekupāžā Caurspīdīga stilka priekšmets(vislabāk šķīvis), salvete, sūklītis.
#4 Reljefā dekupāžā Glazēts, vienkrāsains māla pods, šķērītes

Floristikas pulciņš

pirmā tikšanās 8.septembrī no 15.00-17.001.gr.iesācēji

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās,ievadinstruktāža,noteikumi. Praktiskā nodarbība.Iemācīties izveidot nelielu dekoru no lapām. Diska veida pušķis Paraksta insntruktāžu. Viena koka lapas 50gb, , mazi ziediņi,līme, kartons, nodrošina skolotāja. 10gb. līmes stieņi
#2 Iemācīties izveidot dažādus vērumus, dekorus vainags, saulīte, ābols. Koku lapas 30gb,pīlādžu ogas, mežrozīšu aulīši, zīles, vāciņi, mazi čiekuriņi,čuli pipariņi, ķiplociņi, sausās puķes, līme, kartons
#3 Iepazīties ar dažadiem floristikā izmantojamiem materiāliem.Iemācīties izveidot nelielu ziedu kompozīciju.. Maza tasīte, zaļo ziedu oasis, mazi ziediņi/mārtiņrozes, kliņģerītes utt/. zaļo ziedu oasis 3gb
#4 Iemācīties un un pilnveidot zināšanas par krāsām. Smilšu bērumi. Stikla trauks, burka /nelieli/, sausas smiltis, priekšauts, guaša krāsas.

2.gr.ar priekšzināšanāmpirmā tikšanās 7.septembrī no 15.00-17.00

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Radošs darbs pēc izvēles, īstenot savu ideju plaknē. Materiāls, smilgas, kociņi, kosas, puķu kāti, labība... /dažādu faktūru materiāli apmēram 30 cm gari/., aukla, kociņš 30cm. nostiprināšanai.
#2 Atkārtot un nostiprināt iemaņas veidot mandalas, dekorus, picas. Dažādi dabas materiāli, ziedlapiņas, mazas lapiņas, čiekuriņi, zīles, čaumaliņas, sēkliņas, līme, kartons.
#3 Izveidot ziedu pušķi bumba un stāvpušķi. Zaļo ziedu oasis, tehniskā stieple, kociņš 30cm, puķes zelta slotiņas vai smilgas vai labība, sasienamā lenta. Tehniskā stieple 3gb/melna vai brūna uz kociņa/
#4 Iemācīties veidot dažādus karkasus ziedu pušķiem./klūga, kartons,/Izveidot ziedu pušķi uz karkasa. Kartons, tehniskā stieple, lokani zari 3gb, dažādi mazi ziedi /mārtīnrozes, asteres,pelaški, čiksteņi utt./, līme.

Galda hokejs

Visas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Grupu veidošana Ierodas tikai vecāki. Ieeja no pagalma. Var pieteikties grupās arī zvanot 28772987 2.09. - 4.09. pl. 14:00 -18:00
#2 Galda hokeja spēles noteikumi
#3 Metieni pa vārtiem

Hip-Hop deju grupa “RedCreate”

VISĀM GRUPĀM

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Vecāku sapulce klātienē šogad nenotiks, bet ir izveidota informatīva prezentācija vecākiem par pulciņu. Lejuplādēt prezentāciju šeit - https://failiem.lv/u/dbjv3sru

1.-3.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Hip hop kustību manieres apgūšana
#2 Hip hop pamatkustību apguve

4.-6.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Hip hop old school soļu variāciju domāšana
#2 Hip hop old school soļu kombinācijas izveide

7.-9.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Darbs ar tehniku pie pavasarī iesāktās dejas
#2 Improvizācija - figūras,telpa, amplitūda

10.-12.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Turpinam darbu ar pavasarī apgūto deju
#2 Improvizācija - figūras, telpa, priekšmets

Instrumentspēle – akustiskā ģitāra, bass ģitāra

visas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepriekšējā m. g. zināšanu atsvaidzināšana.

visas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iesācējiem: instrumenta uzbūve, nošu un burtu saistība.

Interjera dizaina studija

1.grupa (līdz 5. klasei)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Nodarbības audzēkņiem no 10. septembra, precīzi ievērojot grupu nodarbību laika grafiku. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 4.septembrī plkst. 16.00-18.00 210.kabinetā. Info pa tel. 26409056 (Ingūna).
#2 Iepazīšanās. Iepazīšanās ar drošības noteikumiem un grupas audzēkņiem, nodarbībās nepieciešamo materiālu apskats.
#3 Darba materiāli. Līdzi jāņem rasēšanas papīra bloks A4 formāts, melni dažādi rakstāmie- rafitogrāfs vai gēla pildspalva tievām līnijām, marķieris resnām līnijām, daži krāsu zīmuļi vai ūdenskrāsas, parastais zīmulis, dzēšgumija, caurspīdīgs lineāls un kastīte kur to glabāt. Izmēģināsim dažādus rakstāmpiederumus, krāsas, papīrus veicot vingrinājumus.
#4 Kas ir dizains? Izpētes un komponentu noskaidrošanas kompozīcija. Papildus pamata darba materiāliem būs nepieciešams arī līmes zīmulis un šķēres.

2.grupa (no 6.klases)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Nodarbības audzēkņiem no 10. septembra, precīzi ievērojot grupu nodarbību laika grafiku. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 4.septembrī plkst. 16.00-18.00 210.kabinetā. Info pa tel. 26409056 (Ingūna).
#2 Iepazīšanās. Iepazīšanās ar drošības noteikumiem un grupas audzēkņiem, nodarbībās nepieciešamo materiālu apskats.
#3 Darba materiāli. Līdzi jāņem rasēšanas papīra bloks A4 formāts, melni dažādi rakstāmie- rafitogrāfs vai gēla pildspalva tievām līnijām, marķieris resnām līnijām, daži krāsu zīmuļi vai ūdenskrāsas, parastais zīmulis, dzēšgumija, caurspīdīgs lineāls un kastīte kur to glabāt. Izmēģināsim dažādus rakstāmpiederumus, krāsas, papīrus veicot vingrinājumus.
#4 Kas ir dizains? Izpētes un komponentu noskaidrošanas kompozīcija ar burtiem un kolāžas elementiem. Papildus pamata darba materiāliem būs nepieciešams arī līmes zīmulis un šķēres.

Keramika

Visas grupas (sk. Dace)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 4. sept. no pl. 16.00-18.30. Ieeja no CBJC pagal ma puses. Vecie audzēkņi pulciņa apmeklējuma laikus saskaņo sūtot īsziņas, vai zvanot darba laikā. Saziņai var izmantot WhatsApp grupu-Daces keramiķu skola.
#2 Dārznieka prieks-dārzeņi burkās. Kartons, plastalīns
#3 Pīlādži Zilu kartonu, plastalīnu, krītiņus
#4 Apgleznots gliemezis Māls, angobas
#5 Anketas+darba lapas

Visas grupas sk.Līva

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Grupu komplektācija,pulciņa darba organizācija Jauno pulciņa audzēkņu vecākiem iespēja tikties ar sk.Līvu 2. un 3.sept. Plkst.16.00-18.30 Ieeja no pagalma puses. Tie, kas pulciņu apmeklēs ne pirmo gadu- saskaņojam vēlamos darba laikus WhatsApp'Līva&māls 29979358
#2 Iepazīsim(atpazīsim) māla darbnīcu-klasi pārrunāsim darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus.
#3 Veidotāja-keramiķa anketu aizpildīšana
#4 Ritma likumsakarības-simetriskuma principi: 1) joslu raksts, 2) augošs raksts A4 kartons un plastilīns
#5 3) 2-asulīniju simetrijas ornaments Māls,angobas

Meistarības grupa (sk. Līva)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Apkoposim attālinātā darbības laika skices

Kustību laiks

1. un 2. grupa

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Pirmā teorētiskā tikšanās ar vecākiem (bez bērniem) Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (Bērzaines 4) 2. septembrī plkst. 18:00
#2 Pirmās praktiskās nodarbības sākas jau 8.septembrī! 1. grupa plkst. 17:05-17:55, otrā grupa 18:05-18:55! Lūgums iepazīties ar šī gada informāciju par pulciņa izmaiņām/ nodarbību laikiem un drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19 https://www.canva.com/design/DAEGo9IMhU8/qGgUveoFr6GO5fJJARLPDA/view?utm_content=DAEGo9IMhU8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
#3 Vispārattīstošie vingrinājumi ar un bez priekšmetiem.
#4 Koordinācijas un reakcijas ātruma attīstīšana izmantojot mazās bumbiņas.
#5 Uzdevumi ar dažāda izmēra bumbiņām – mešanas/ķeršanas/tveršanas attīstīšanai un pilnveidošanai!
#6 Rotaļas, stafetes un šķēršļu joslas dažādu pamatkustību pilnveidošanai.

Mākslas darbnīca

1.grupa (iesācēji)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Nodarbības audzēkņiem no 7. septembra, precīzi ievērojot grupu nodarbību laika grafiku. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 4.septembrī plkst. 16.00-18.00 210.kabinetā. Info pa tel. 26409056 (Ingūna).
#2 IEPAZĪŠANĀS. Kas mēs esam, kādi drošības un kārtības noteikumi mums ir jāievēro
#3 GRAFISKAIS UZDEVUMS-mans vārds un tas kas man patīk. Nepieciešams rasēšanas papīrs A3 formāts, melni rakstāmie flomasteri, gēla pildspalva smalkām un resnām līnijām
#4 TESTA UZDEVUMS izmantojot brīvi izvēlētu tehniku. Ko mēs izvēlamies, kas mums izdodas. Izmantojam darba materiālus no audzēkņu materiālu kastes.

2.grupa

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Nodarbības audzēkņiem no 7. septembra, precīzi ievērojot grupu nodarbību laika grafiku. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 4.septembrī plkst. 16.00-18.00 210.kabinetā. Info pa tel. 26409056 (Ingūna).
#2 IEPAZĪŠANĀS. Kas mēs esam, kādi drošības un kārtības noteikumi mums ir jāievēro
#3 GRAFISKAIS UZDEVUMS-mans vārds un tas kas man patīk. Nepieciešams rasēšanas papīrs A3 formāts, melni rakstāmie flomasteri, gēla pildspalva smalkām un resnām līnijām
#4 TESTA UZDEVUMS izmantojot brīvi izvēlētu tehniku. Ko mēs izvēlamies, kas mums izdodas. Izmantojam darba materiālus no audzēkņu materiālu kastes.

3.grupa(meistarības)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 IEPAZĪŠANĀS. Kas mēs esam, kādi drošības un kārtības noteikumi mums ir jāievēro
#2 Grafiska kompozīcija "Siluets+burti" Nepieciešams rasēšanas papīrs A3 formāts, melni rakstāmie flomasteri, gēla pildspalva smalkām un resnām līnijām

Modes dizains

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 No 1.09 - 4.09 Grupu komplektācija. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 3. septembrī laikā no plkst. 17:00-19:00 (201. kabinets)
#2 Nodarbības pēc grafika sākas ar 7.09.2020. Drošības un kārtības noteikumu aktualizēšana
#3 Uzdevumi sākumprasmju noteikšanai un pamatprasmu atkārtošanai kniepadatas (1 kastīte)
#4 Modes ilustrācija izmantojot herbarizētus vai pļavas un dārza ziedus un lapas herbarizēti un/vai pļavas, dārza ziedi plānais papīrs A4 miesas krāsā
#5 Uzsāk izvēles darbu : šūts auduma kurpju maisiņš un/vai sejas aizsargmaska aukla vai biezāks striķītis maisiņa lencēm (daudzums - 3m), šaurā gumija sejas aizsargmaskai (40cm)

Modes un stila aksesuāri

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Grupu komplektēšana. Tikšanās ar vecākiem trešdien, 2. septembrī no plkst.16:00 - 18:00 (2.stāvs, 202. kabinets)
#2 Drošības un kārtības noteikumu aktualizēšana
#3 Testa uzdevumi sākumprasmju noteikšanai Kniepadatu kastīte
#4 Darbi ar filca materiālu Sintapona maiss

Popgrupa “Vizbulēni”

Visas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Vecāku sapulce jauno audzēkņu vecākiem 3.septembrī, 17.00 216. kabinetā. Vecāki ierodas bez bērniem. Plkst.17.0 216. kabinetā

Ritmika

Ritmika

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Trešdien, 2.septembrī plkst.17:30 aicinu uz sarunu jauno dalībnieku vecākus. Tiekamies 103.telpā; ierašanās vēlama bez bērniem.
#2 Iepazīšanās nodarbība "Ciemos pie draugiem". Dejošanas nodarbībām nepieciešamas deju čībiņas un ērts apģērbs: T-krekls, svārki (meitenēm); šorti vai sporta bikses (puišiem)
#3 Telpa. Nostāšanās. Kustība izklaidus.
#4 Sižetiskās rotaļdeja "Labrītiņ rītiņā"

Robotika

1.grupa(iesācēji)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Drošība 1. nodarbība 08.09.2020 16:00-17:30 Iepazīšanās ar drošības un kārtības noteikumiem robotikas nodarbībās.
#2 Elektronikas pamati Iepazīšanās ar pamat elektronikas komponentēm. Elektrisko komponentu lodēšana.
#3 Programmēšanas pamati Iepazīties ar programmēšanas programmas vidi. Ieprogrammēt iepriekš lodēto elektriskās shēmas darbību.

2.grupa(ar priekšzināšanām) specializācija sumo roboti

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Drošība 1. nodarbība 09.09.2020 16:00-17:30 Iepazīšanās ar drošības un kārtības noteikumiem robotikas nodarbībās.
#2 Sumo roboti Informatīvā prezentācija par sumo robotiem. Sumo robotu konstruēšana noteiktiem sacensību normatīvie noteikumi ar LEGO sumo

3.grupa( ar priekšzināšanām) specializācija tehnoloģijas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Drošība 1. nodarbība 10.09.2020 16:00-17:30 Iepazīšanās ar drošības un kārtības noteikumiem robotikas nodarbībās.
#2 Viedās tehnoloģijas Informatīvā prezentācija par viedajām tehnoloģijām un to pielietojumiem.
#3 3D modelēšana Uzdevums apgūt 3D modelēšanu programmatūrā, lai turpmāko nodarbību laikā spētu izveidot detaļas viedai tehnoloģijai. 3D modeļu (detaļu) veidošana 3D programmā.

Rokdarbu klase “Pats”

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Ievada nodarbība Iekšējās kārtības noteikumi, grupu darba laiki, plānoto darbu skices zīmēšnas papīru, „lipeklīti”
#2 Radošs darbs Lellītes, – atslēgu piekariņi Sintapons 1 gab.
#3 Tamborēti , adīti aksesuāri Mobila telefona maciņš

Škicskice

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās, informācijas nodošana, noteikumu aktualizācija. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 3.09.2020. Daigas darbnīcā 210. kabinetā.Vai info pa tālruni 27090480 Daiga
#2 Krāsa un skice., Ūdenskrāsas,tievais marķieris,skičpapīŗs,,personīgā mākslas kaste
#3 Skičpastaiga Personīgā mākslas kaste

Studija pirmsskolai

Pirmsskola(6 gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 8.septembrī pl.17.00 aicinām bērnus uz pirmo dziedāšanas nodarbību (sk.Ina, 103.telpa) un vecākus uz sarunu ( 107.telpa)
#2 Ievadnodarbība, iekšējās kārtības noteikumu aktualizācja. Kustību spēles un rotaļas, rotaļas ar dziedāšanu. 15.septembris dejošanas(102.telpa)/ dziedāšanas (103.telpa) nodarbība
#3 Zīmēšanā: "Krāsainā lejkanna". 22.septembrī 1.grupa - zīmēšana, sk.Daiga; 2.gr. - rokdarbi, sk.Marta. Nodarbības notiek zimēšanas klasē, 2.stāvā
#4 Rokdarbi: "Mākonītis" Darbs ar papīru, šķērēm, filca materiālu un dziju

Šūšanas klase

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Grupu komplektēšana. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem 3. vai 4. septembrī no plkst.16:00 - 18:00 (2.stāvs, 202. kabinets)
#2 Drošības un kārtības noteikumu aktualizēšana
#3 Uzdevumi sākumprasmju noteikšanai vai apgūto prasmju atkārtošanai
#4 Individuālā darba vai tērpu modeļa izvēle šūtajam darbam, piegrieztņu zīmēšana, auduma daudzuma aprēķins, iegāde vai piemeklēšana

Tehniskā modelēšana, dizains un kokapstrāde

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 pirmajā nedēļā t.i.1.09,3.09,4.09.vecāki aicināti darbnīcā uz tikšanos lai vienotos par sadarbību pulciņa darba laikā 16 00-18 30
#2 iespējas,mērķi,sadarbība drošība,veselība,darbības laiki
#3 Skaistums +lietderība Ko man vajag?
#4 Samērīgums un saskaņa Kā lietošu?
#5 Ārējais izskats un iekšējā uzbūve Vai ir drošība?
#6 Matereāls kuru lietojam Ir,pasūtu,pērku,meklēju

Vokālā studija “Sekunda”

Sekunda 5(jaunie 3gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Trešdien, 2. septembrī pl.18.30 aicinu uz sarunu jauno dalībnieku vecākus. Tiekamies teātra klasē .Ierašanās bez bērniem. Bijušajiem dalībniekiem informācija tiks rakstīta watssapp vecāku grupās.
#2 Iepazīšanās. Muzikāli ritmiskās rotaļas,kustības. Dziesma-rotaļa ,,Darbosimies kopā" V.Veidele ,,Viens aiz otra rindiņā" apgūšana. Muzikālās pasaka Mūzikas klausīšanās ieraksti CD

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi. Elpošanas vingrinājumi. Dziesma L.Sauliete ,,Sveiki rudenī" mācīšanās. Muzikāli ritmiskās rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 1B(jaunie 4-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi. Dziesma L.Sauliete ,,Pēc lietus" mācīšanās.Muzikāli ritmiskās rotaļas,kustības. Muzikālā pasaka. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 2B(5-gadnieki jaunie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi.Dzirdes un balss koordinēšana. Dziesma L.Sauliete ,, Rūķis krāsotājs" mācīšanās" a capella un ar pavadījumu. Muzikāli ritmiskās kustības, rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās.Darba drošības un kārtības noteikumi.Elpošanas vingrinājumi, dzirdes un balss koordinēšana.Dziemsa I.Aizgale ,,Dziesmiņa" mācīšanās.Muzikālās kustības, rotaļas. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām

Sekunda 3 (6-gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi. Kustību koordinācijas un ritma izjūtas pilnveidošana .Dziesma J.Sējāns ,,Kāds nes mums labu ziņu" mācīšanās. Muzikāli ritmiskās kustības. Skaņu rīku izmantošana. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem un rotaļām.Skaņu rīki - kociņi, šeikeri.

Sekunda 6 (10 - 11 gadīgie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi.Elpošanas un balss iedziedāšanās vingrinājumi. Skaidra dikcija ,pareiza skaņas veidošana.Dziesma,,Šokolāde" mācīšanās. CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem .

Sekunda 1A (4-gadnieki esošie)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās. Darba kārtības un drošības noteikumi. Elpošanas un iedziedāšanās vingrinājumi.Dinamikas un intonācijas izjušana . Skaņas pareiza veidošana ar patskaņiem.Dziesma J.Lūsēns ,,Baltais sapņu burinieks" CD ieraksti ar dziesmu pavadījumiem

Zīda apgleznošana

1.un 2.grupa

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 Iepazīšanās ar telpu, ar darbam nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām. Darba drošības un kārtības noteikumi.
#2 Zīda un apdrukas krāsas, to lietošana un nostiprināšana Krāsas, otas
#3 Skice Covida maskas apdrukai Zīmulis, papīrs
#4 Šūta sejas maska ar apdruku
#5 Tikšanās ar 1.un 2 grupas bērnu vecākiem 3.septembrī no 14.00-17.30 209.kab.

Zīmēšana un gleznošana

visas grupas

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c. Informācija CBJC
#1 No 1.09 - 4.09 Grupu komplektācija. Tikšanās ar jauno audzēkņu vecākiem trešdien, 2. septembrī laikā no plkst. 17:00 - 19:00 (211.kabinets)
#2 Nodarbības pēc grafika sākas ar 7. septembri. Drošības un kārtības noteikumu aktualizēšana
#3 Krāsu darbs -Zīmējums ar diegu guaša krāsas, otas Akrila krāsas - gaiši zila, koši zaļa, dzeltena, oranža, koši rozā
#4 Krāsu, formu un līniju darbs - LAPAS guaša un/vai akrila krāsas, melnie un krāsainie marķieri, lielais kartons (50x70 cm)