Izvēlne
Piektdien, 24.03. Keramikas, Interjēra dizaina,Mākslas darbnīcas, Šūšanas, Zīmētprieks, Rokdarbu nodarbības nenotiek.
Visi aicināti plkst.15.00 Izstāžu namā uz izstādes atklāšanu. 24.03.-09.04. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, 1.kārta
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Jauna interešu izglītības programma