Izvēlne
Piektdien, 24.03. Keramikas, Interjēra dizaina,Mākslas darbnīcas, Šūšanas, Zīmētprieks, Rokdarbu nodarbības nenotiek.
Visi aicināti plkst.15.00 Izstāžu namā uz izstādes atklāšanu. 24.03.-09.04. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, 1.kārta
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video norise “No baroka līdz rokam”

Ikgadējais vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss “No baroka līdz rokam” šogad notiks video formātā.

Nolikums:  via_nolikums_2022