Izvēlne
Pirmdien, 25.septembrī VIVA nodarbības nenotiek Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video norise “No baroka līdz rokam”

Ikgadējais vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss “No baroka līdz rokam” šogad notiks video formātā.

Nolikums:  via_nolikums_2022