Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Automodelisma pulciņa skolēni piedalās “Tehniskās jaunrades dienā” Valmierā

21.martā automodelistu pulciņa dalībnieki piedalījās “Tehniskās jaunrades dienā” Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”, startējot četrās dažādās disciplīnās un visās disciplīnās izcīnītas godalgotās vietas.

Radio vadāmo automodeļu sacensībās
Precizitātes braucienā:
1.vieta Ralfs Purvinskis

Ātruma trasē:
1.vieta Ralfs Purvinskis
2.vieta Vitalijs Yudenko

Modeļu virsbūves dizainā:
1.vieta Vitalijs Yudenko

Automodelistu pulciņa dalībnieki pirmo reizi izmēģināja savus spēkus arī papīra lidmodeļu sacensībās.
1.vieta Vitalijam Yudenko
2.vieta Gustavam Narvaišam