Izvēlne
Otrdien, 23.aprīlī Kustību laiks nodarbības nenotiek 26. aprīlis, plkst. 13.00 4./5-9. klašu, 5.-12.klašu koru, zēnu un meiteņu koru, profesionālo izglītības iestāžu, koledžu, vidusskolu un jaukto koru konkurss, 2. kārta
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Automodelisma pulciņa skolēni piedalās “Tehniskās jaunrades dienā” Valmierā

21.martā automodelistu pulciņa dalībnieki piedalījās “Tehniskās jaunrades dienā” Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”, startējot četrās dažādās disciplīnās un visās disciplīnās izcīnītas godalgotās vietas.

Radio vadāmo automodeļu sacensībās
Precizitātes braucienā:
1.vieta Ralfs Purvinskis

Ātruma trasē:
1.vieta Ralfs Purvinskis
2.vieta Vitalijs Yudenko

Modeļu virsbūves dizainā:
1.vieta Vitalijs Yudenko

Automodelistu pulciņa dalībnieki pirmo reizi izmēģināja savus spēkus arī papīra lidmodeļu sacensībās.
1.vieta Vitalijam Yudenko
2.vieta Gustavam Narvaišam