Izvēlne
20. aprīlis, plkst.14.00 Popgrupu festivāls “Dziesmas spārnos” 2024 Skolotājas slimības dēļ, Zīmētprieks un Māksla veidot nodarbības nenotiek.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Zināmi Skatuves runas konkursa 2.kārtas rezultāti

2021./2022.mācību gadā Skatuves runas konkurss norisinājās attālināti, iesūtot dalībnieku video priekšnesumus. Konkursam skolēni gatavoja divus darbus – vienu prozas un vienu dzejas darbu, kurš bija tematiski jāsaista ar paša skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām.

1.kārtas atlasē uz otro tika izvirzīt astoņi Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņi, kuri sacentās ar labākajiem skatuves runātājiem visā valstī.

 

Noslēdzoties konkursam, Cēsu novada skolēni guvuši augstvērtīgus rezultātus.

Augstākā pakāpe –

Esterei Šlēziņai (Cēsu 1.pamatskola, 6.kl., pedagogs Dace Pētersone);

Sārai Rubulei (Cēsu Jaunā vidusskola, 6.kl., pedagogs Aija Pole);

Alīnai Johansonei un Henrijam Kozlovskim (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, 1.kurss un 3.kurss, pedagogs Dace Eglīte).

 

I pakāpe –

Maijai Dumpei (Cēsu 1.pamatskola, 3.a kl., pedagogs Inese Riekstiņa);

Ameliai Bonati (Cēsu 1.pamatskola, 3.b kl., pedagogs Irēna Mūrniece);

Rebekai Šukstai (Cēsu 1.pamatskola, 6.b kl., pedagogs Iveta Medne);

Reinim Feldmanim (Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 3.kurss, pedagogs Līga Sudraba).

 

Sveicam konkursa dalībniekus un viņu pedagogus!

 

 

2.kārtas konkursa dalībnieku priekšnesumus izvērtēja Valsts Izglītības satura centra sastādīta vērtēšanas komisija, kuras sastavā bija VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente,  režisore Dace Jurka; režisore un pedagoģe Dace Liepeniece; režisore un pedagoģe Anna Jansone.

 

Rezultāti pilnā apjomā aplūkojami VISC mājas lapā: https://www.visc.gov.lv/lv/teatra-maksla

 

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore Lāsma Dene