Izvēlne
26. aprīlis, plkst. 13.00 4./5-9. klašu, 5.-12.klašu koru, zēnu un meiteņu koru, profesionālo izglītības iestāžu, koledžu, vidusskolu un jaukto koru konkurss, 2. kārta 25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris”
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Mākslas pedagogi satiekas metodisko darbu skatē “Ideju kaste”

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem šajā 2021./2022.mācību gadā tika organizēta metodisko darbu skate “Ideju kaste”. Skates 1.kārta Cēsu novadā noslēdzās ar darbu izstādi, kurā satikās pedagogi – metodisko darbu autori.

Skates mērķis – sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā. Kā arī veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Skatē piedalījās 5 interešu izglītības pedagogi, pārstāvot Cēsu pilsētas vidusskolu un Cēsu Bērnu un jauniešu centru.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā tika pieaicināta mākslas eksperte, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas skolotāja Dace Brizauska un mākslinieks, Cēsu pilsētas mākslas skolas skolotājs Ēro Rass, izvērtēja katru darbu, piešķirot vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

 

Skates 2.kārtai tika izvirzīti divi darbi, kuru autori ir Cēsu Bērnu un jauniešu centra pedagogi:

  • Šūšanas klases skolotājas Mudītes Blūmas metodiskais darbs “EKO somiņas “Draudzenītes””;
  • Mākslas darbnīcas skolotājas Ingūnas Briedes metodiskais darbs “Emociju kastes”.

 

 

Skates 2.kārta notiks attālināti, kur sacentīsies interešu izglītības pedagogi no visas Latvijas.

Labākie metodiskās prakses piemēri, kā arī rezultāti tiks publiskoti mājas lapā www.cbjc.lv un www.visc.gov.lv pēc skates noslēguma š.g. jūnijā.

 

Paldies visiem 1.kārtas dalībniekiem!

Vēlam veiksmi un izdošanos, ieceru piepildījumu un gandarījumu par paveikto arī turpmākajās gaitās!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore
Lāsma Dene