Izvēlne
Otrdien, 23.aprīlī Kustību laiks nodarbības nenotiek 22. - 23.aprīlī Keramikas nodarbības(sk. Dace Linde)nenotiks
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Mūsdienu deju nozares informatīvais seminārs

Otrdien, 15.februārī 10.00-12.00 (attālināti, Zoom platformā) tiek organizēts mūsdienu deju informatīvais / pieredzes apmaiņas seminārs.

Darba kārtībā:
– plānotās aktivitātes 2022.gadā;

– īss ieskats metodiskajā materiālā “Mūsdienu deju stili Latvijā”;
– pieredzes stāsti par kolektīva darbību un radošu pasākumu īstenošanu šī brīža situācijā, par dalību konkursos;
– pedagogu profesionālās pilnveides kursi;

– citi jautājumi.

Lūgums pieteikties semināram šeit.
Piekļuves saite tiks nosūtīta dienu pirms semināra tiem, kuri būs pieteikušies.

Semināru organizē Valsts Izglītības satura centrs (VISC)