Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē ( ārā) vai kombinēti. Informācija par uzdevumiem darba plānā. WhatsApp grupās informācija par darba organizāciju un noteikumiem.Dalības maksa netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē ( ārā) vai kombinēti. Informācija par uzdevumiem darba plānā. WhatsApp grupās informācija par darba organizāciju un noteikumiem.Dalības maksa netiek piemērota.

Sveicam konkursa “LIDICE 2021” 1.kārtas laureātus!

49.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice 2021”  Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēkņi startējuši ar panākumiem. No 1000 iesniegtajiem darbiem, Latvijas mēroga 1.atlases kārtā, laureātu godā iekļuvuši:

  • Nellija Puriņa ar darbu “Robots-arhitekts” (Daigas darbnīca, pedagogs Daiga Jirgensone);
  • Zane Ruča ar darbu “Vēja robots” (Daigas darbnīca, pedagogs Daiga Jirgensone);
  • Amanda Kupča ar darbu “Kāds ir prieks?” (Keramikas pulciņš, pedagogs Līva Boze);
  • Oskars Viljams Marskells un Arturs Purs ar darbu “Draudzēsimies!” (Keramikas pulciņš, pedagogs Līva Boze);
  • Namejs Kalniņš un Roberts Alsbergs ar darbu “Mēs esam klāt” (Keramikas pulciņš, pedagogs Dace Linde).

Nākošajai kārtai Čehijā tika izvirzīti 190 Latvijas bērnu un jauniešu radīti darbi, to starp mūsu laureātu – cēsnieku darbi.

Konkursa tēma izvēlēta balstoties uz  UNESCO Ģenerālās asamblejas izraudzīto tēmu 2021.gadam –  “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, ko bērni un jaunieši izzinājuši, pētījuši un attēlojuši savos darbos.

Ņemot vērā Valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, plašai auditorijai izstādi apmeklēt klātienē nav iespējams, tāpēc aicinām ikvienu interesentu apskatīt 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2021”Latvijas kārtas laureātu darbu digitālo  katalogu šeit.

Informāciju sagatavoja:
Cēsu BJC pasākumu organizatore
Lāsma Dene