Izvēlne
Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju. Ceturtdien,21.septembrī Ritmikas un Grācijas nodabības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Dizaina studijas uzdevums “Mans spoguļa dizains” realizācija materiālā