Izvēlne
24.03.-09.04. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, 1.kārta Piektdien, 24.03. Keramikas, Interjēra dizaina,Mākslas darbnīcas, Šūšanas, Zīmētprieks, Rokdarbu nodarbības nenotiek.
Visi aicināti plkst.15.00 Izstāžu namā uz izstādes atklāšanu.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Automodelisma pulciņa dalība sacensībās