NOLIKUMI un INFORMĀCIJA - Vēsturiskajā Cēsu rajonā
Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā
"Bez robežām 2"

  30.janvāris 1100
  » Nolikums
Skatuves runas konkurss, 1.kārta

  19.februāris 1000
  » Nolikums
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020", 1.kārta

  25.februāris 1100
  » Nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde -konkurss, tēpu kolekciju skate, radošo darbnīcu konkurss "Radi rotājot", 1.kārta

  marts
  » Nolikums
Skolēnu teātru skate, 1.kārta

  17.-25.marts
  » Nolikums
  »