EKSPERIMENTĀLĀ STUDIJA - pirmsskolai JAUNUMS

Interešu izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem:

• pašizpausmei,
• izpratnei par vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kustības un dejas iespējām,
• interešu, individuālo spēju apzināšanai turpmākajai darbībai interešu izglītības programmās.

 Programmas mērķauditorija: 6 gadu vecuma bērni.


Nodarbības – vienu reizi nedēļā, trešdienās.
Nodarbības ilgums – 1 astronomiskā stunda no 1700 – 1800

Darba organizācija:
        Mācību process tiek īstenots pa 4 blokiem.
        Nodarbību plānojumu skatīt šeit (.pdf ).

Pedagogi:
        Zīmēšana/veidošana – Daiga Jirgensone
        Rokdarbi – Marta Blūma
        Dziedāšana – Ina Aizgale
        Dejošana – Jolanta Kataja Paegle

Nodarbībās pedagogi vēro bērnus un fiksē viņu panākumus konkrētajā jomā.

Bērnu panākumi atspoguļojas kopējā panākumu kartē, kur var redzēt, kas bērnam vairāk interesē/ padodas, kuras ir viņa stiprās jomas.

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā vecākiem tiek dota iespēja iepazīt mācību procesu un piedalīties kopējā pasākumā, vērot bērna izpausmes visās 4 bloku jomās.

Mācību gada beigās pedagogi, ieteikuma veidā rekomendē, kādas jomas interešu izglītības programmas bērnam būtu piemērotākās, kuras atbilst bērna interesēm un dotumiem.