JAUNUMS
  Top svētku pastkartes Pasākumi
30.oktobris 2013.

28.oktobrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika akcijas „Vēstījums Latvijai dzimšanas dienā” iesniegto darbu izvērtēšana.

Žūrija - Dainis Andersons un Sanda Salmiņa (Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs), Ēro Rass (Cēsu pilsētas Mākslas skola), Evita Zagorska un Iveta Jermolājeva (biedrība „Youth for City-City for Youth”), Elīna Baltskara (Cēsu novada Jauniešu dome), Tālis Pumpuriņš (Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs), Mudīte Blūma un Sarmīte Radziņa (Cēsu Bērnu un jauniešu centrs).


No 119 zīmējumiem tika atlasīti tie 10, kuri tiks nodrukāti tipogrāfijā kā Latvijas Proklamēšanas 95.gadadienas apsveikumu pastkartes.

Sveicam:

  · Vairu Reinsoni (9g., CBJC)

  · Amēliju Gusakovu (6 g., Jāņmuižas PII)

  · Elīzu Zeidenbergu (7g., CBJC)

  · Gregoru Kreicbergu (5 g., Cēsu 3.PII)

  · Elīzu Beču (7g., CBJC)

  · Zani Andresoni (9g., CBJC)

  · Loretu Kirilovu (8g., CBJC)

  · Valēriju Grabi (5 g., Liepas PII „Saulīte”)

  · Sindiju Mūrnieci (6 g., Liepas PII „Saulīte”)

  · Adrianu Salmiņu (5 g., Liepas PII „Saulīte”)

Paldies viesiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību, ieinteresētību un ieguldījumu pasākuma norisē!