JAUNUMS
  Lakstīgala 2009 Pasākumi
12.janvāris 2009.
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 22.janvārī 1100
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības
„Lakstīgala 2009” rajona kārta.
Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma “Lakstīgala” un Māras Mellēnas un Ritas Platperes sakārtotā krājuma „Lakstīgalas dziesmu pūrs”.
Sacensību norise:
* Mājas darbs – prezentēt sava rajona, novada tautas tērpu, iepazīstināt ar savai dzimtajai vietai raksturīgāko tautas dziesmu;
* Dziesmu aplis – komanda lozē savas grupas dziesmu un uzreiz to nodzied;
* Dziesmas par tēmu – komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu. Sacenšas, kura komanda zin visvairāk tautasdziesmu. Tēmas: Tēvzeme, mūžs, darbs, gadskārtas;
* Dziesmu atpazīšana pēc dzirdes – dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas instrumentu uz kura tiek izpildīta dziesma.
* Viktorīna - tēmas: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi, latviešu tautas tērps, latviešu tautas dziesmu vācēji, vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”.
Skatīt NOLIKUMU.