Izvēlne
No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
oktobris

Mini Vizbulēni (5-6 gadi)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Attīstošie vingrinājumi, rotaļas. Dziesmas par rudens tematiku.
#2 Skaņveides, artikulāciju, balss diapazonu un dziedelpu attīstošie vingrinājumi rotaļu veidā. Dziesmas "Sēņotāji " nostiprināšana, priekšnesuma veidošana ar mikrofoniem. Izmantotie resursi - CD ar dziesmas fonogrammu, nošu materiāli, klavieres, mikrofoni.
#3 Dziesmas "Eži un zivtiņa"apguve , liekot lietā aizsūtītos audio materiālus, un tekstu. Materiāli nosūtīti vecāku whatsapp grupā.

Vizbulēni 1.-4.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās vingrinājumi. Dziesmu "Mākonis" un "Draugs" atkārtošana. Darbs ar mikrofoniem, daudzbalsības apguve.
#2 Iedziedāšanās vingrinājumi rezonatoru, balss diapazona, skaidras dikcijas pilnveidei. Streļņikovas elpošanas vingrinājumi. Dziesmu "Draugs", un "Mākonis"divbalsības apgūšana. Darbs ar solistu repertuāru. Dziesmu " Draugs" ,"Mākonis", "Zilais putniņš""Klavieres"., "Reiz bija", "Atkal rokenrols"., "Man ir zirgs, kas naktī dzied"., audio materiāli, nošu teksti, fonogrammas. Darbs ar mikrofoniem.
#3 Dziesmu "Mākonis"un "Draugs"atkārtošana, savas balss apgūšana, ar nosūtīto audio materiālu palīdzību. Vecāku whatsapp grupā nosūtīti dziesmu ieraksti, fonogrammas.

Vizbulēni 5.-8.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās vingrinājumi. Solo repertuāra atlase. Dziesmas "Burvju nūjiņa"apguve ar jauno fonogrammu. Darbs ar daudzbalsību, mikrofoniem.
#2 Iedziedāšanās vingrinājumi balss diapazona, skaidras dikcijas, pareizas skaņveides, rezonatoru attīstībai un pilnveidei, Streļņikovas vingrinājumi elpošanai. Dziesmu "Burvju nūjiņa"., "Atbildes"., "Uzzīmē mani"trīsbalsības nostiprināšana. Darbs pie solo repertuāra apguves. Grupas, duetu, un solo reperuāra audio ieraksti, fonogrammas, dziesmu teksti. Darbs ar mikrofoniem.
#3 Savu balsu apgūšana, izmantojot nosūtītos dziesm "Burvju nūjiņa"., "Atbildes"., ""Uzzīmē mani" fonogrammas. Solo repertuāra apguve. Audzēkņu whatsapp grupā nosūtīti dziesmu audio ieraksti, teksti, fonogrammas.

Unique (15-20 gadi)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās vingrinājumi. Solo repertuāra atlase. Dziesmas "Laime šī"apguve ar fonogrammu. Darbs pie daudzbalsības.
#2 Iedziedāšanās, un attīstoišie vingrinājumi- tradicionālie, un džeza. Streļņikovas elpošanas vingrinājumi. Vingrinājumi polifonās dzirdes attīstīšanai. Dzies,mas "Laime šī"apguve. Solo, duetu repertuāra veidošana, apguve. Dziesmu teksti, dziesmu, vingrinājumu audio un video materiāli, dziesmu teksti. Darbs ar mikrofoniem.
#3 Solo repertuāra apguve. Dziesmas "Laime šī"apguve, pielietojot nosūtīto dziesmas oriģinālversijas ierakstu. Audzēkņu whatsapp grupā nosūtītie audio materiāli, dziesmas teksti.

Popgrupa “Vizbulēni”

Pop grupa aicina pievienoties visus, kam patīk dziedāt, uzstāties, piedalīties konkursos un koncertos – nāc, un pievienojies!

Pop grupā mēs mācīsimies pareizi, un skanīgi dziedāt, elpot, dziedāt mikrofonā, veidot interesantu un aizraujošu priekšnesumu uz skatuves!

Grupas dalībniekiem ir arī iespēja veidot savus solo priekšnesumus.

Nodarbības notiek regulāri, katrai grupai 2x nedēļā, notiek arī individuāls darbs ar solistiem.

Bērni pop grupā tiek dalīti pa vecuma grupām –

  • “miniminiVizbulēni” 3 – 4 gadi,
  • “miniVizbulēni” 5 – 6 gadi,
  • “Vizbulēni S” 1. – 4. klase,
  • “Vizbulēni V” 5. – 8. klase,
  • “Unique”  – 15 – 20 gadi.

Visiem pop grupas dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažāda līmeņa valsts, un starptautiskos konkursos, koncertos, festivālos, kā arī dažādos projektos.

Pop grupas dalībnieki ir guvuši godalgotas vietas konkursos Latvijā, Lietuvā un Polijā, snieguši koncertus Cēsīs, Rīgā, piedalījušies projektā „Imkas sapņu grāmata”.

 

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Ingrīda Zumberga

Nodarbību laiki

Vizbulēni 1.-4.klase

Pirmdienās
14:00-15:45

Trešdienās
14:00-15:45

Ceturtdienās
14:00-15:45

Vizbulēni 5.-8.klase

Pirmdienās
16:00-17:45

Trešdienās
16:00-17:45

Ceturtdienās
16:00-17:45

Mini Vizbulēni (5-6 gadi)

Pirmdienās
18:00-18:45

Ceturtdienās
18:00-18:45

Unique (15-20 gadi)

Trešdienās
17:00-18:45

Pieteikties!