Izvēlne
No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
novembris

Vizbulēni S (1.-4.kl.)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Elpošanas, balss attīstīšanas vingrinājumi. Repertuārs - dziesmas "Dziesma par rozīti"atkārtojums, dziesmas "Re kā" apguve divbalsīgi", jaunas dziesmas "Draugs "apguves sākša.a/. Solo repertuāra apguve .
#2 Individuālais darbs pēc sastādītā stundu saraksta. Grupas repertuāra intonācijas uzlabošana, darbs ar solo repertuāru. Saziņa ar audzēkņiem un vecākiem Watsapp grupā.
#3 Solo repertuāra apguve. Grupas repertuārs"Re, kā"., "Draugs" - individuāls darbs balsu grupās. Saziņa ar audzēkņu vecākiem watsapp grupā.

Vizbulēni V (4.-7.kl.)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Elpošanas, balss attīstīšanas vingrinājumi. Dziesmu "Atbildes"un "Zīmēšana"atkārtojums. Dziesmu"Uzzīmē mani", "Labāk šodien nekā rīt"apguve. Gatavošanās konkursam "Popfest Jūrmala".
#2 Individuālais darbs pēc sastādītā stundu saraksta. Grupas repertuāra intonācijas uzlabošana, strādājot individuāli, solo repertuāra veidošana. Saziņa ar audzēkņiem un vecākiem Watsapp grupā.
#3 Darbs ar solo dziesmu repertuāru. Grupas dziesmu "Atbilde"., "Uzzīmē mani"skanējuma, intonācijas pilnveide, strādājot individuāli. Saziņa ar audzēkņiem, vecākiem Watsapp grupās.

Unique(13 -18 gadi)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Dziesmu "Es atnācu uguntiņu"un "Gaismiņ, teci man pa priekšu"atkārtojums. Solo repertuāra apguve. Jauno dziesmu "Laime šī"un "Price tag "apguve. Gatavošanās popgrupu konkursam "Popfest Jūrmala". Jaunu skatuves tērpu ideju ģenerēšana.
#2 Individuāls darbs pēc iepriekš sastādīta stundu saraksta. Grupas dziesmu skanējuma pilnveidošana, strādājot individuāli, solo repertuāra veidošana. Saziņa ar audzēkņiem un vecākiem Watsapp grupā.
#3 Darbs pie solodziesmu reperuāra papildināšanas. Grupas dziesmu "laime šī", "Es atnācu uguntiņu"intonācijas pilnveide, dziesmas "Price Tag"apguve individuālā darbā. Saziņa ar vecākiem, audzēkņiem watsapp grupās.

Mini vizbulēni (5-6 gadi)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās, elpošanas vingrinājumi. Attīstošās rotaļas. Dziesmu "Lietutiņš"un "Smilšu dziesmiņa"apguve.
#2 Darbs attālināti. Vecākiem Watsapp grupā tiks nosūtīti audio materiāli, un dziesmu teksti, patstāvīgajam darbam mājas apstākļos. Saziņa ar audzēkņu vecākiem Watsapp grupā.
#3 Darbs attālināti, pēc nosūtītajiem audio un video materiāliem. Iespēju robežās individuāls darbs a vecākajiem grupas audzēkņiem. Dziesmas "S,ilšu dziesmiņa" ., "Lietus"., "Mākonītis". Saziņa ar vecākiem watsapp grupā.

Mini vizbulēni (3-4 gadi)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iedziedāšanās un elpošanas vingrinājumi rotaļu veidā. Dziesmu "Mazā mārīte"un "Zaķa dziesma" apguve.
#2 Darbs attālināti.. Watsapp grupā tiks nosūtīti dziesmu audio ieraksti, un dziesmu teksti, patstāvīgā darba iespējām mājas apstākļos. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota Watsapp grupa.
#3 Darbs attālināti, izmantojot nosūtītos audio un video materiālus.Dziesmas "Zķa dziesmiņa"un "Mazā mārīte". Saziņa ar vecākiem watsapp grupā.

Popgrupa “Vizbulēni”

Pop grupa aicina pievienoties visus, kam patīk dziedāt, uzstāties, piedalīties konkursos un koncertos – nāc, un pievienojies!

Pop grupā mēs mācīsimies pareizi, un skanīgi dziedāt, elpot, dziedāt mikrofonā, veidot interesantu un aizraujošu priekšnesumu uz skatuves!

Grupas dalībniekiem ir arī iespēja veidot savus solo priekšnesumus.

Nodarbības notiek regulāri, katrai grupai 2x nedēļā, notiek arī individuāls darbs ar solistiem.

Bērni pop grupā tiek dalīti pa vecuma grupām –

  • “miniminiVizbulēni” 3 – 4 gadi,
  • “miniVizbulēni” 5 – 6 gadi,
  • “Vizbulēni S” 1. – 4. klase,
  • “Vizbulēni V” 4. – 7. klase,
  • “Unique”  – 13 – 18 gadi.

Visiem pop grupas dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažāda līmeņa valsts, un starptautiskos konkursos, koncertos, festivālos, kā arī dažādos projektos.

Pop grupas dalībnieki ir guvuši godalgotas vietas konkursos Latvijā, Lietuvā un Polijā, snieguši koncertus Cēsīs, Rīgā, piedalījušies projektā „Imkas sapņu grāmata”.

 

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Ingrīda Zumberga

Nodarbību laiki

Vizbulēni S (1.-4.kl.)

Pirmdienās
13:50-14:50

Ceturtdienās
13:50-14:50

Trešdienās
17:40-19:00

Vizbulēni V (4.-7.kl.)

Pirmdienās
14:50-16:10

Ceturtdienās
14:50-16:10

Trešdienās
15:00-16:20

Unique(13 -18 gadi)

Pirmdienās
16:10-17:30

Ceturtdienās
16:10-17:30

Trešdienās
16:20-17:40

Mini vizbulēni (5-6 gadi)BRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
17:30-18:10

Ceturtdienās
17:30-18:10

Mini vizbulēni (3-4 gadi)

Pirmdienās
18:20-18:50

Ceturtdienās
18:20-18:50

Pieteikties!