Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā! Cēsu Bērnu un jauniešu centrā var interesanti pavadīt brīvo laiku un apgūt ko noderīgu! Nepārtraukts pilnveides process, stratēģisks skats nākotnē, virzība uz attīstību un izcilību! Izpaud savu radošumu, dari to, kas patīk un mācies to, ko citi nemāk!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā

Studija pirmsskolai

Interešu izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem:

  • pašizpausmei,
  • izpratnei par vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kustības un dejas iespējām,
  • interešu, individuālo spēju apzināšanai turpmākajai darbībai interešu izglītības programmās.

Programmas mērķauditorija: 6 gadu vecuma bērni.

Nodarbības – vienu reizi nedēļā, trešdienās.

Nodarbības ilgums – 1 astronomiskā stunda no 17:00-18:00.

Darba organizācija: Mācību process tiek īstenots pa 4 blokiem.

Nodarbību plānojums

 

Nodarbībās pedagogi vēro bērnus un fiksē viņu panākumus konkrētajā jomā.

Bērnu panākumi atspoguļojas kopējā panākumu kartē, kur var redzēt, kas bērnam vairāk interesē/ padodas, kuras ir viņa stiprās jomas.

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā vecākiem tiek dota iespēja iepazīt mācību procesu un piedalīties kopējā pasākumā, vērot bērna izpausmes visās 4 bloku jomās.

Mācību gada beigās pedagogi, ieteikuma veidā rekomendē, kādas jomas interešu izglītības programmas bērnam būtu piemērotākās, kuras atbilst bērna interesēm un dotumiem.

 

Pedagogi:

Zīmēšana/veidošana – Daiga Jirgensone

Rokdarbi – Marta Blūma

Dziedāšana – Ina Aizgale

Dejošana – Jolanta Kataja Paegle

Skolotājas

Daiga Jirgensone, Marta Blūma, Ina Aizgale, Jolanta Kataja Paegle

Pieteikties!