Izvēlne
Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS. Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS.
septembris

Pirmsskola(6 gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 8.septembrī pl.17.00 aicinām bērnus uz pirmo dziedāšanas nodarbību (sk.Ina, 103.telpa) un vecākus uz sarunu ( 107.telpa)
#2 Ievadnodarbība, iekšējās kārtības noteikumu aktualizācja. Kustību spēles un rotaļas, rotaļas ar dziedāšanu. 15.septembris dejošanas(102.telpa)/ dziedāšanas (103.telpa) nodarbība
#3 Zīmēšanā: "Krāsainā lejkanna". 22.septembrī 1.grupa - zīmēšana, sk.Daiga; 2.gr. - rokdarbi, sk.Marta. Nodarbības notiek zimēšanas klasē, 2.stāvā
#4 Rokdarbi: "Mākonītis" Darbs ar papīru, šķērēm, filca materiālu un dziju

Studija pirmsskolai

Interešu izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem:

  • pašizpausmei,
  • izpratnei par vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kustības un dejas iespējām,
  • interešu, individuālo spēju apzināšanai turpmākajai darbībai interešu izglītības programmās.

Programmas mērķauditorija: 6 gadu vecuma bērni.

Nodarbības – vienu reizi nedēļā, otrdienās.

Nodarbības ilgums – 1 astronomiskā stunda no 17:00-18:00.

Darba organizācija: Mācību process tiek īstenots pa 4 blokiem.

 

Nodarbībās pedagogi vēro bērnus un fiksē viņu panākumus konkrētajā jomā.

Bērnu panākumi atspoguļojas kopējā panākumu kartē, kur var redzēt, kas bērnam vairāk interesē/ padodas, kuras ir viņa stiprās jomas.

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā vecākiem tiek dota iespēja iepazīt mācību procesu un piedalīties kopējā pasākumā, vērot bērna izpausmes visās 4 bloku jomās.

Mācību gada beigās pedagogi, ieteikuma veidā rekomendē, kādas jomas interešu izglītības programmas bērnam būtu piemērotākās, kuras atbilst bērna interesēm un dotumiem.

 

Pedagogi:

Zīmēšana/veidošana – Daiga Jirgensone

Rokdarbi – Marta Blūma

Dziedāšana – Ina Aizgale

Dejošana – Jolanta Kataja Paegle

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotājas

Daiga Jirgensone, Marta Blūma, Ina Aizgale, Jolanta Kataja-Paegle

Nodarbību laiki

Pirmsskola(6 gadnieki)BRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
17:00-18:00

Pieteikties!