Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.

Studija pirmsskolai

Interešu izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem:

  • pašizpausmei,
  • izpratnei par vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kustības un dejas iespējām,
  • interešu, individuālo spēju apzināšanai turpmākajai darbībai interešu izglītības programmās.

Programmas mērķauditorija: 6 gadu vecuma bērni.

Nodarbības – vienu reizi nedēļā, otrdienās.

Nodarbības ilgums – 1 astronomiskā stunda no 17:00-18:00.

Darba organizācija: Mācību process tiek īstenots pa 4 blokiem.

 

Nodarbībās pedagogi vēro bērnus un fiksē viņu panākumus konkrētajā jomā.

Bērnu panākumi atspoguļojas kopējā panākumu kartē, kur var redzēt, kas bērnam vairāk interesē/ padodas, kuras ir viņa stiprās jomas.

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā vecākiem tiek dota iespēja iepazīt mācību procesu un piedalīties kopējā pasākumā, vērot bērna izpausmes visās 4 bloku jomās.

Mācību gada beigās pedagogi, ieteikuma veidā rekomendē, kādas jomas interešu izglītības programmas bērnam būtu piemērotākās, kuras atbilst bērna interesēm un dotumiem.

 

Pedagogi:

Zīmēšana/veidošana – Daiga Jirgensone

Rokdarbi – Marta Blūma

Dziedāšana – Ina Aizgale

Dejošana – Jolanta Kataja Paegle

Skolotājas

Daiga Jirgensone, Marta Blūma, Ina Aizgale, Jolanta Kataja-Paegle

Nodarbību laiki

Pirmsskola(6 gadnieki)

Otrdienās
17:00-18:00

Pieteikties!