Izvēlne
No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
novembris

Pirmsskola(6 gadnieki)

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Rokdarbi: "Gliemezītis" Uzdevums attālinātajam darbam nosūtīts saziņas grupā
#2 Dejošana: lēcieni uz abām kājām, pagriežoties dažādos virzienos. Attālinātā darba uzdevums tiks nosūtīts saziņas grupā
#3 Jaunā dziesma ,,Svētki tuvojās" teksta apgūšana un melodijas klausīšanās - mācīšanās. Attālinātā darba uzdevums tiks nosūtīts saziņas grupā.
#4 Dejošana: ritma vingrinājums Attālinātā darba uzdevums tiks nosūtīts saziņas grupā

Studija pirmsskolai

Interešu izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem:

  • pašizpausmei,
  • izpratnei par vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kustības un dejas iespējām,
  • interešu, individuālo spēju apzināšanai turpmākajai darbībai interešu izglītības programmās.

Programmas mērķauditorija: 6 gadu vecuma bērni.

Nodarbības – vienu reizi nedēļā, otrdienās.

Nodarbības ilgums – 1 astronomiskā stunda no 17:00-18:00.

Darba organizācija: Mācību process tiek īstenots pa 4 blokiem.

 

Nodarbībās pedagogi vēro bērnus un fiksē viņu panākumus konkrētajā jomā.

Bērnu panākumi atspoguļojas kopējā panākumu kartē, kur var redzēt, kas bērnam vairāk interesē/ padodas, kuras ir viņa stiprās jomas.

Divas reizes mācību gadā – decembrī un maijā vecākiem tiek dota iespēja iepazīt mācību procesu un piedalīties kopējā pasākumā, vērot bērna izpausmes visās 4 bloku jomās.

Mācību gada beigās pedagogi, ieteikuma veidā rekomendē, kādas jomas interešu izglītības programmas bērnam būtu piemērotākās, kuras atbilst bērna interesēm un dotumiem.

 

Pedagogi:

Zīmēšana/veidošana – Daiga Jirgensone

Rokdarbi – Marta Blūma

Dziedāšana – Ina Aizgale

Dejošana – Jolanta Kataja Paegle

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotājas

Daiga Jirgensone, Marta Blūma, Ina Aizgale, Jolanta Kataja-Paegle

Nodarbību laiki

Pirmsskola(6 gadnieki)

Otrdienās
17:00-18:00

Pieteikties!