Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Burtiņš pie burtiņa – valodas attīstība un lasītprasmes veicināšana

Valoda ir kā galds ar četrām kājām – runa, rakstība, lasīšana un klausīšanās ir savstarpēji saistītas, kas cita citu palīdz balstīt. Pirmsskolas vecums uzskatāms par ļoti nozīmīgu posmu valodas apguvē. Bērns klausās, uztver, atdarina, imitē un vingrina runas orgānus. Ja viņam šīs iespējas ir traucētas vai tiek liegtas, tad turpmākā valodas attīstība būs kavēta. Pirmsskolas izglītība ir pirmā vispārējās izglītības pakāpe, kura ir pamats turpmākās izglītības apguvei.

Nodarbībās:
-Vingrināsim artikulācijas aparātu;
– skaņu izrunas traucējumu diagnosticēšana, novēršana, individuāls darbs;
-vingrināsimies minēt mīklas;
-pildīsim darba lapas, darbosimies ar izdales materiālu;
-strādāsim pie interaktīvās tāfeles;
-darbosimies ar dabas materiāliem;
-runāsim, lasīsim un pētīsim augus.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā.

 

Skolotājs

Sanita Dovgiallo (29633593)

Pieteikties!