Izvēlne
No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.

Angļu valoda

Bērniem un jauniešiem no pirmklasnieka līdz proģimnāzistam!

Pulciņā apgūstam un nostiprinam šādas iemaņas:

 • klausīšanos;
 • runāšanu;
 • lasīšanu;
 • rakstīšanu
  – vienā vārdā komunicēšanu angļu valodā.

 

Ko apgūsi apmeklējot pulciņu:

 • iepazīsi un apgūsi jaunu svešvalodu,
 • nostiprināsi un paplašināsi savas angļu valodas zināšanas,
 • iepazīsies ar angliski runājošo valstu tradīcijām, kultūru,
 • sagatavosies iestājpārbaudījumam proģimnāzijā un 9. klases angļu valodas eksāmenam,
 • iegūsi jaunus draugus.

 

Nāc un pievienojies!

Nodarbības notiek 1 vai 2 reizes nedēļā – atkarībā no konkrētās pulciņa grupas programmas.

Skolotāja

Antra Bāliņa-Diega

Nodarbību laiki

1.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
13:30-14:10

Ceturtdienās
13:30-14:10

2.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
13:10-14:30

Piektdienās
13:30-14:30

3.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Pirmdienās
14:10-15:10

Ceturtdienās
14:10-15:10

4.klaseBRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
14:30-15:50

5.klase BRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
15:50-17:10

6./7.klase 1.grupaBRĪVU VIETU NAV!

Otrdienās
17:10-19:10

6./7.klase 2.grupaBRĪVU VIETU NAV!

Piektdienās
14:30-15:50

Pieteikties!