Izvēlne
Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS. Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • Nodarbību grafiks un saturs skatāms pulciņa sadaļā DARBA PLĀNS.
septembris

Visas grupas.

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Pulciņš regulāro nodarbību darbu uzsāks ar 07.09. pēc pievienotā nodarbību saraksta., Taču jaunie audzēkņi vai viņu vecāki aicināti iepazīties ar skoltāju un pulciņa piedāvājumu CBJC 1.st. 108.kab. 01.-04.09. laik posmā no 13.30- 17.30.

1.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu vēlmju izpēte. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu zināšanu un prasmju testēšana-mutiskas pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#5 sasveicināšnās.Iepazīšanās. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#6 Es esmu... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#7 Skairtļi 1-10. Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#8 Krāsas. Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

2.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu zin āšanu , prasmju testēšana -pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu testēšanas rezultātu alalīze. Atkārtojums - Tas ir.../Tie ir... Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Atkārtojums - krāsas. Jā/nē jautājumi. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#5 Skaitļi 1-10. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#6 Aprakstu veidošana. Tas ir.../Tie ir... skaitlis,,krāsa. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#7 Es esmu... Par mani. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#8 Atkārtojums -sarunu valoda klasē. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.

3.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#2 Audzēkņu zin āšanu , prasmju testēšana -pārrunas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu zināšanu., prasmju testēšana- rakstiski un mutiski. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#4 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Atkārtojums Viss par mani. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#5 Atkārtojums -dzīvnieki, skaitļi, krāsa. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#6 Atkārtojums- skola, skolas lietas. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#7 Man ir.... Man nav... Man patīk... Man nepatīk,,, Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#8 Darbs ar tekstu. Jā/nē jautājumi. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

4.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās ar pulciņa piedāvājumu un programmu un audzēkņu vēlmēm. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu un prasmju testēšana- rakstiski un mutiski. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 Audzēkņu testēšanas rezultātu analīze. Atkārtojums- "to be'un "to have"lietošana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#4 Es un dzīve man apkārt. Vārdu kārtība teikumā. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

5.klases 1.,2.gr.

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Iepazīšanās ar audzēkņiem un pulciņa piedāvāto programmu. Audzēkņu vēlmju apzināšana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu testēšana"Placement Test". Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 "Placement Test"rezultātu analīze. Atkārtot kalnedāru un pulksteni. Mapīte A 4 formātā, , parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#4 Vienkāršā tagadne. Personu vietneikvārdi. Mapīte A 4 formātā, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

6./7.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Auzēkņu iepazīšanās ar pulciņa piedāvāto programmu. Audzēkņu vēlmju izzināāšana. Mapīte A 4 formātā, , parastais zīmulis.
#2 Audzēkņu zināšanu, prsmju un iemānu testēšana"placement Test". Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.
#3 "Placement Test"rezultātu analīze. Atkārtojums- vienkārša un ilgstošā tagadne. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#4 Darbs ar tekstu- lasīšnas izpratnes uzdevumi. Prievārdu lietošana. Mapīte A 4 formātā, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis. Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.

Angļu valoda

Bērniem un jauniešiem no pirmklasnieka līdz proģimnāzistam!

Pulciņā apgūstam un nostiprinam šādas iemaņas:

 • klausīšanos;
 • runāšanu;
 • lasīšanu;
 • rakstīšanu
  – vienā vārdā komunicēšanu angļu valodā.

 

Ko apgūsi apmeklējot pulciņu:

 • iepazīsi un apgūsi jaunu svešvalodu,
 • nostiprināsi un paplašināsi savas angļu valodas zināšanas,
 • iepazīsies ar angliski runājošo valstu tradīcijām, kultūru,
 • sagatavosies iestājpārbaudījumam proģimnāzijā un 9. klases angļu valodas eksāmenam,
 • iegūsi jaunus draugus.

 

Nāc un pievienojies!

Nodarbības notiek 1 vai 2 reizes nedēļā – atkarībā no konkrētās pulciņa grupas programmas.

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Antra Bāliņa-Diega, Zinta Bāliņa

Nodarbību laiki

1.klase

Pirmdienās
13:30-14:10

Trešdienās
13:30-14:10

2.klase

Otrdienās
13:30-14:30

Piektdienās
13:30-14:30

3.klase

Pirmdienās
14:10-15:10

Trešdienās
14:10-15:10

4.klase

Otrdienās
14:30-15:50

5.klase 1.grupa

Otrdienās
15:50-17:10

5.klase 2.grupa

Piektdienās
14:30-15:50

6./7.klase

Otrdienās
17:10-18:30

8./9.klase

Pirmdienās
16:00-18:00

10./12.klase

Ceturtdienās
16:00-18:00

Pieteikties!