Izvēlne
No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
 • No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
novembris

1.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Mans ģimenes koks. Darba lapas, zīmējums, krāsu zīmuļi, audiovizuālie materiāli.
#2 Lieitas ap mani. tas?tā ir.... Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#3 Rotaļlietas. Tasir.../Tā ir... Darba lapas.Audiovizuālie materiāli.
#4 Patīk/nepatīk. Atkārtot krāsas, skaitļi. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

3.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Mans mīļākais apģērbs. Darba lapas, penālis, audiovizuālie materiāli.
#2 Norādāmie vietniekvārdi. Tas/šis... Tie/šie... Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#3 Rotaļlietas/ Tas/Tā ir.... skaitlis, krāsa Darba lapas, audiovizuālie materiāli.
#4 Brīvais laiks. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

2.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Tas/ Tā ir... Māja, istabas, mēbeles. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#2 Mana istaba. Stāstījums. Darba lapas. Audio vizuālie materiāli.
#3 Mūsu mājas. There is/There are.... Darba lapas, audiovizuālie materiāli.
#4 Mēbeles. Te ir... Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

4.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Vienkāršā tagadne. Profesijas. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#2 Vienkāršā tagadne. Apraksta veidošana. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#3 Darbs ar tekstu. Noliegumu veidošana-vienkāršā tagadne. Darba lapas, audiovizuālie materiāli.
#4 Apzīmētājvārdi. Nolieguma un jautājumu veidošana vienkāršajā tagadne. Daba lapas. Audiovizuālie materiāli.

5.kl.1.,2.gr.

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Lasīšanas izpratnes uzdevumi. Vienkāršā tagadne. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#2 Vienkāršā tagadne. Norādāmie vietniekvārdi. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#3 Vienkāršā tagadne- apgalvojuma un jautājuma teikumu veidošana. Darbs ar tekst, Darba lapas, audiovizuālie materiāli.
#4 Ģimene. ģimenes locekļi. Nolieguma un jautājumu veidošana veinkāršajā tagadne. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

6./7.klase

Nr. Nodarbības uzdevums Nepieciešamie materiāli, u.c.
#1 Valodas lietojuma uzdevumi. Vienkāršā pagātne. "was/were". Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#2 Vienkāršā pagātne - regulārie darbības vārdi. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.
#3 Vienkāršā pagātne - "to be"un citi neregulārie darbības vārdi. Darba lapas, audiovizuālie materiāli.
#4 Senāk un tagad. Neregulārie darbības vārdi. Darba lapas. Audiovizuālie materiāli.

Angļu valoda

Bērniem un jauniešiem no pirmklasnieka līdz proģimnāzistam!

Pulciņā apgūstam un nostiprinam šādas iemaņas:

 • klausīšanos;
 • runāšanu;
 • lasīšanu;
 • rakstīšanu
  – vienā vārdā komunicēšanu angļu valodā.

 

Ko apgūsi apmeklējot pulciņu:

 • iepazīsi un apgūsi jaunu svešvalodu,
 • nostiprināsi un paplašināsi savas angļu valodas zināšanas,
 • iepazīsies ar angliski runājošo valstu tradīcijām, kultūru,
 • sagatavosies iestājpārbaudījumam proģimnāzijā un 9. klases angļu valodas eksāmenam,
 • iegūsi jaunus draugus.

 

Nāc un pievienojies!

Nodarbības notiek 1 vai 2 reizes nedēļā – atkarībā no konkrētās pulciņa grupas programmas.

Darba plāns

Spied pogu, lai skatītu pulciņa darba plānu!

Skolotāja

Antra Bāliņa-Diega, Zinta Bāliņa

Nodarbību laiki

1.klase

Pirmdienās
13:30-14:10

Trešdienās
13:30-14:10

2.klase

Otrdienās
13:30-14:30

Piektdienās
13:30-14:30

3.klase

Pirmdienās
14:10-15:10

Trešdienās
14:10-15:10

4.klase

Otrdienās
14:30-15:50

5.klase 1.grupa

Otrdienās
15:50-17:10

5.klase 2.grupa

Piektdienās
14:30-15:50

6./7.klase

Otrdienās
17:10-18:30

8./9.klase

Pirmdienās
16:00-18:00

10./12.klase

Ceturtdienās
16:00-18:00

Pieteikties!