Izvēlne
Skolotājas slimības dēļ, Zīmētprieks un Māksla veidot nodarbības nenotiek. Otrdien, 23.aprīlī Kustību laiks nodarbības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Šūšanas nodarbības nenotiek (tiks piedāvāta iespēja atstrādāt, pēc individuāla grafika )