Izvēlne
Uzņemšana interešu izglītības programmās 2022./2023.m.g. sāksies 22.augustā. Līgums jāslēdz katru gadu no jauna. Informācija par līguma slēgšanu sadaļā UZŅEMŠANA. Informācija par interešu izglītības piedāvājumu un vecuma piemērotību sadaļā PULCIŅI.Dalības maksa interešu izglītības programmās (no 01.09.2022. ) – EUR 5,00 mēnesī.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Uzņemšana interešu izglītības programmās 2022./2023.m.g. sāksies 22.augustā. Līgums jāslēdz katru gadu no jauna. Informācija par līguma slēgšanu sadaļā UZŅEMŠANA. Informācija par interešu izglītības piedāvājumu un vecuma piemērotību sadaļā PULCIŅI.Dalības maksa interešu izglītības programmās (no 01.09.2022. ) – EUR 5,00 mēnesī.

Mākslas projekta “Zeme mūsu rokās” 1.kārtas darbu izstāde

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Zeme mūsu rokās” 1.kārtai tika iesniegts 71 bērnu mākslas darbs no Cēsu un Pārgaujas novadu skolām. Ne vairāk kā pieci darbi no viena pulciņa ceļos uz 2.kārtu Vidzemes novadā, kas plānota š.g. 20.jūlijā Valmierā.

Mākslas projekta uzdevums – rosināt bērnus un jauniešus radīt laikmetīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās, pētot tautas mākslas un kultūras mantojumu, tai skaitā latviešu tautas folkloru, un atspoguļojot darbos tēmas – “Zeme”, “Daba”, “Mantojums”, “Dzīvība”, “Mēs – 2021”.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, darbu izstāde klātienē netiek organizēta.  Projekta 1.kārtas dalībnieku radošo darbu izstādi iespējams aplūkot digitālā formātā Cēsu Bērnu un jauniešu centra mājas lapā šeit .

Izstādes darbi būs aplūkojami līdz š.g. 31.jūlijam.

 

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos šajā projektā un skolotājiem par sniegto atbalstu un padomu!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Cēsu BJC pasākumu organizatore

Lāsma Dene

T.26433257