Izvēlne
Skolotājas slimības dēļ, Zīmētprieks un Māksla veidot nodarbības nenotiek. 25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris”
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Izskanējis vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

22.februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrs skanēja dzidrās un skanīgās bērnu balsīs, jo šeit notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” pirmā kārta.

Konkursa otrajā kārtā 4. martā Valmieras 5. vidusskolā piedalīsies Cēsu 1. pamatskolas 9.klašu ansamblis un Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais vokālais ansamblis. Abi ansambļi konkursā ieguva pirmās pakāpes diplomus.

Pirms konkursa daļas konkursantus un klausītājus iepriecināja neliels Cēsu novada skolu ansambļu koncerts, kurā piedalījās Liepas pamatskolas 1. klases ansamblis un Amatas pamatskolas 4.-6. klašu ansamblis.

Apsveicam konkursantus un vēlam panākumus konkursa otrajā kārtā!