Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Izskanējis vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

22.februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrs skanēja dzidrās un skanīgās bērnu balsīs, jo šeit notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” pirmā kārta.

Konkursa otrajā kārtā 4. martā Valmieras 5. vidusskolā piedalīsies Cēsu 1. pamatskolas 9.klašu ansamblis un Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais vokālais ansamblis. Abi ansambļi konkursā ieguva pirmās pakāpes diplomus.

Pirms konkursa daļas konkursantus un klausītājus iepriecināja neliels Cēsu novada skolu ansambļu koncerts, kurā piedalījās Liepas pamatskolas 1. klases ansamblis un Amatas pamatskolas 4.-6. klašu ansamblis.

Apsveicam konkursantus un vēlam panākumus konkursa otrajā kārtā!