Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Popgrupa “Vizbulēni” atklāj jauno koncertsezonu

4. novembrī popgrupas audzēkņi devās uz Ogri, lai piedalītos sadraudzības koncertā “Draugu pulkā”. Kopā ar koncerta organizatoriem – vokālo studiju “Svilpastes” un draugiem no Ikšķiles, Salaspils un Valmieras – popgrupām “Puķuzirnis”, “Mazputniņi” un “Smaidiņi”. Kopīgi tika sniegts jauks un sirsnīgs koncerts, pēc kura dejots un iets rotaļās.

Paldies mūsu draugiem, un īpaši Ilzei Miezerei par šo jauko pasākumu! Uz tikšanos nākamajos koncertos!