Izvēlne
Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju. Skolotājas slimības dēļ Ritmikas un Grācijas nodarbības nenotiek.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Popgrupas “Vizbulēni” skanīgais gada noslēgums

Pēdējā maija nedēļa popgrupas bērniem bija koncertiem bagāta. Šī mācību gada laikā apgūto popgrupas audzēkņi veiksmīgi parādīja četros koncertos un vienā konkursā. Dziesmām bagātā nedēļa sākās ar uzstāšanos CBJC Pagalma svētkos, kur klausītājus ar dziesmām priecēja visu vecuma grupu audzēkņi.  Tad sekoja koncerts Cēsu 2. pamatskolā un klausītāju iepriecināšana solistu koncertā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, piedalīšanās konkursā “Dziesmu virpulis” Valmierā un koncertēšana Stalbē, starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros.

Paldies visiem čaklajiem audzēkņiem par uzcītīgo darbu un uzstāšanās prieku visos pasākumos! Priekšā vēl pēdējais konkurss – “Popfest Jūrmala”, un tad dosimies pelnītā vasaras atpūtā!.