Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Skolēnu skatuves runas video konkursa rezultāti

Šī gada 8.martā Cēsu novadā notika Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 1.kārta, kuru organizēja Cēsu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības un satura centru. Konkursā piedalījās 11 Cēsu novada izglītības iestādes, kuras pārstāvēja 76 skolēni. Savukārt 30. aprīlī notika konkursa 2.kārta, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC), kurā piedalījās sešas Cēsu novada izglītības iestādes, kuras pārstāvēja 21 skolēns.

Konkursa 1. kārtas žūrija – Cēsu amatieru teātra režisore Edīte Siļķēna, dzejniece un aktrise Lauma Daugiša un Cēsu Mazā teātra vadītāja un aktrise Ilze Liepa. Konkursa 2. kārtu vērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) apstiprināta vērtēšanas komisija: režisore un pedagoģe Dace Liepniece, režisore un pedagoģe Anna Jansone, režisore un pedagoģe Inta Ūbele.

Konkursa 1. kārtas rezultāti – sešas Augstākās pakāpes, sešdesmit viens pirmās pakāpes un trīspadsmit 2. pakāpes diplomi. Labāko 21 priekšnesumu izpildītāji tika izvirzīti valsts mēroga konkursa 2. kārtai. Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 2. kārtā Cēsu novada skolēni ieguva astoņas Augstākās pakāpes un 13 pirmās pakāpes diplomus.

Ar konkursa 2.kārtas rezultātiem var iepazīties šeit – https://www.visc.gov.lv/lv/teatra-maksla

Skatuves runas video konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālajām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas.

Paldies skolotājiem un vecākiem par atsaucību, līdzi jušanu un ieguldīto darbu dalībnieku sagatavošanā!