Izvēlne
25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris” Skolotājas slimības dēļ, Zīmētprieks un Māksla veidot nodarbības nenotiek.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Cēsu Bērnu un jauniešu centra popgrupu dziedošais aprīlis

Kā jau pavasarim pienākas tas atnācis ar skanīgām putnu un bērnu dziedātām dziesmām. Aprīlis Cēsu Bērnu un jauniešu centra popgrupām “Sekunda’’ un “Vizbulēni” ir ļoti darbīgs!

Pirmajās Lieldienās popgrupu audzēkņi ar savām dziesmām iepriecināja klausītājus Lieldienu koncertā Rožu laukumā.

Savukārt 15.aprīlis abām popgrupām aizritēja piedaloties konkursā un sadziedāšanās svētkos Tīnūžos. Popgrupas “Sekunda” dziedātāji sestdien devās uz Ādažiem, lai piedalītos popgrupu konkursā “Zelta balss”, kur ar savu uzstāšanos iepriecināja konkursa žūriju un skatītājus.

Bet Vizbulēni viesojās Tīnūžos, lai satiktos ar saviem dziedošajiem draugiem no Ikšķiles, Ogres un Valmieras – popgrupām “Puķuzirņi”, “Svilpastes” un “Smaidiņi”. Pusotru stundu garajā koncertā bērni parādīja patiesi labu un kvalitatīvu sniegumu, iepriecinot savus klausītājus ar dažāda rakstura un stila priekšnesumiem. Pēc koncerta bērniem bija sarūpēts pārsteigums – disenīte ar dažādām aktivitātēm un seju apgleznošana. Jau vēlā vakarā bērni devās mājās noguruši, laimīgi un pozitīvu emociju pilni. Paldies mūsu draugiem – popgrupai “Puķuzirņi”, un tās skolotājai Sarmītei Viļumai, par šiem lieliskajiem svētkiem!