Izvēlne
Piektdien, 24.03. Keramikas, Interjēra dizaina,Mākslas darbnīcas, Šūšanas, Zīmētprieks, Rokdarbu nodarbības nenotiek.
Visi aicināti plkst.15.00 Izstāžu namā uz izstādes atklāšanu. 24.03.-09.04. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, 1.kārta
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Aizritējusi vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” I kārta

23.februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā varēja dzirdēt dzidras un skanīgas bērnu balsis, jo šeit notika vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023”.

Konkursa otrajā kārtā, kura notiks Limbažos 9.martā, iekļuva Cēsu 1. pamatskolas 8.klašu ansamblis, iegūstot pirmās pakāpes diplomu, un Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu ansamblis, iegūstot augstākās pakāpes diplomu.

Pirms konkursa daļas bija iespējams noklausīties nelielu Cēsu novada skolu ansambļu koncertu, kurā piedalījās Liepas pamatskolas 1. klases un 6.-9. klases skolēnu ansambļi un Cēsu pilsētas vidusskolas vokālais ansamblis “Smaidiņš”.

Apsveicam konkursantus un vēlam panākumus konkursa otrajā kārtā!