Izvēlne
Skolotājas slimības dēļ, Zīmētprieks un Māksla veidot nodarbības nenotiek. 22. - 23.aprīlī Keramikas nodarbības(sk. Dace Linde)nenotiks
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

“Burtiņi – Pirkstiņi” būvē sapņu pilis

Mazie pulciņa “Burtiņi+Pirkstiņi” skolēni skolotājas Sandras vadībā ir uzbūvējuši savas sapņu pilis! Kādam tā ir tornis, kādam – māja, bet citam – vesela ēku konstrukcija!

“Burtiņi – Pirkstiņi” ir programma pirmsskolas vecuma (5-7 gadi) bērniem saistītas runas attīstībai, sīko pirkstu muskulatūras, uzmanības un pacietības vingrināšanai.

Nodarbību laikā var:
● pilnveidot un veidot bērna vārdu krājumu caur radošu darbību rokdarbos, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi,
● veidot bērniem saskaņotu labās un kreisās rokas darbību, dot pieredzi acu un roku koordinācijā,
● kopīgi strādājot un rotaļājoties radīt grupas kopības sajūtu,
● rast gandarījumu par apgūto un padarīto.