Izvēlne
Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju. Pirmdien, 25.septembrī VIVA nodarbības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

“Vizbulēnu” skanīgās brīvdienas Ogrē

Popgrupa “Vizbulēni” 5.  novembrī devās uz Ogri, lai piedalītos ļoti jaukā un skaistā sadraudzības koncertā “Rudens raibumi”, ko organizēja Ogres kultūras centrs un vokālā studija “Svilpastes”.
Krāšņs un skanīgs izvērtās šis kupli apmeklētais pasākums, kurā bērni dziedāja uz lielās skatuves, iepazina citu Latvijas popgrupu sniegumu, koncerta noslēgumā līksmojās ar Rudens Rūķi un priecājās par sarūpētajām balvām.

Ar Ogres “Svilpastēm”, kā arī popgrupām un vokālajām studijām no Salaspils, Ikšķiles un Valmieras – “Puķuzirņiem”, “Vālodzīti”, un “Smaids” mūs saista ilga un cieša draudzība. Rīkojot kopējus koncertus, bērniem tiek dota unikāla iespēja gūt skatuves pieredzi jaukā, draudzīgā un nepiespiestā atmosfērā.

Paldies Ilzei Miezerei par šo skaisto pasākumu, un skaņu operatoram Sandim Grauzam par izcilo apskaņošanu!