Izvēlne
Piektdien, 24.03. Keramikas, Interjēra dizaina,Mākslas darbnīcas, Šūšanas, Zīmētprieks, Rokdarbu nodarbības nenotiek.
Visi aicināti plkst.15.00 Izstāžu namā uz izstādes atklāšanu. Ceturtdien, 23.03 Ritmikas un “Grācijas” nodarbības nenotiek.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Popgrupa “Vizbulēni” koncertē Cēsīs

Popgrupas “Vizbulēni” vecākās grupas meitenes 12. novembrī tika uzaicinātas sniegt svētku koncertu Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu organizācijā. Ar plašu un daudzveidīgu repertuāru popgrupas meitenes iepriecināja savus klausītājus pusotras stundas garajā koncertā. Paldies Latvijas Neredzīgo biedrībai  par uzaicinājumu un silto uzņemšanu.

Kopā mums izdevās radīt svētkus!