Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Popgrupa “Vizbulēni” koncertē Cēsīs

Popgrupas “Vizbulēni” vecākās grupas meitenes 12. novembrī tika uzaicinātas sniegt svētku koncertu Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu organizācijā. Ar plašu un daudzveidīgu repertuāru popgrupas meitenes iepriecināja savus klausītājus pusotras stundas garajā koncertā. Paldies Latvijas Neredzīgo biedrībai  par uzaicinājumu un silto uzņemšanu.

Kopā mums izdevās radīt svētkus!