Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Noslēgusies “Skolēnu teātru skate – 2022”

2021./2022.mācību gads tika aizvadīts galvenokārt darbojoties attālināti, taču skolēnu teātru darbība neapstājās, tika rastas jaunas formas un iespējas.

Izsludinātajā Cēsu novada Skolēnu teātru skatē startēja Amatas pamatskolas teātra pulciņš “Peļuki”, kas izrādi gatavoja ne vien skatei, bet arī savam skolas plānotajam pasākumam klātienē. Dalība teātru skatē šajā gadā bija attālināti, iesūtot nofilmētu video materiālu.

Žūrijas komisijas pieaicinātie eksperti  – režisore Inese Pilābere un aktieris, režisors Kārlis Freimanis, atzina, ka kopumā Amatas pamatskolas teātra paveiktais darbs ir labs un rezultāts acīm redzams. Izvērtējot noteiktos kritērijus – aktieru darbu, režisora darbu un izrādes koptēlu, žūrija Teātra pulciņam “Peļuki” (ar A.Grīnieces izrādi “Velnēna pārvērtības”) piešķīra III pakāpi (27, 50 punkti).

Paldies jaunajiem aktieriem un režisorei Sanitai Bērziņai!

Lai radoša iedvesma un gribasspēks turpmāko ideju īstenošanā!

 

Izrādes video ieraksts aplūkojams šeit

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore Lāsma Dene