Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Mūsu dziedošie kolektīvi piedalījās video festivālā “No Baroka līdz Rokam”

Š.g. maijā noslēdzies Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video festivāls “No baroka līdz rokam”.

Iepriekšējais festivāls notika 2020.gada februārī, kam sekoja gandrīz divu gadu periods, kurā iespējas darboties bija ierobežotas. Rudenī, plānojot 2021./2022. mācību gada pasākumus, vēl nebija pārliecības par iespējām muzicēt klātienē, līdz ar to tika pieņemts lēmums organizēt festivālu video formātā.

Kopā festivālā piedalījās 140 kolektīvi, 42 instrumentālie ansambļi, 5 tautas mūzikas ansambļi, 38 vokāli instrumentālie ansambļi, 5 džeza mūzikas ansambļi un 50 popgrupas.

Popgrupu kategorijā video priekšnesumus pasākumam iestudēja Cēsu Bērnu un jauniešu centra popgrupas “Vizbulēni” jaunākā un vecākā grupa (vadītāja Ingrīda Zumberga) un Vokālās studijas “Sekunda”  3., 4., 5. un 6.grupa (vadītāja Ina Aizgale).

Paldies visiem dziedošajiem bērniem un viņu pedagogiem par dziedāt prieku, vēlmi darboties un sasniegtajiem rezultātiem!

 

Pasākumu organizēja Valsts Izglītības un satura centrs (VISC), plašāka informācija atrodama mājas lapā: https://www.visc.gov.lv/lv/muzika

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore Lāsma Dene