Izvēlne
26. aprīlis, plkst. 13.00 4./5-9. klašu, 5.-12.klašu koru, zēnu un meiteņu koru, profesionālo izglītības iestāžu, koledžu, vidusskolu un jaukto koru konkurss, 2. kārta 25. aprīlis, plkst.18.00 CBJC “Pateicības pavasaris”
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Noslēdzies projekts “1441 minūte”

Noslēdzies brīvprātīgā darba projekts, kura ietvaros Cēsīs no 2020. gada septembra uz gadu brīvprātīgo darbuveica divas brīvprātīgās no Gruzijas – Tamta un Ketevani.

Projekta mērķis bija caur brīvprātīgo darbu un neformālo izglītību veicināt jauniešu izaugsmi, jaunu zināšanu un prasmju apguvi un sekmēt solidaritāti kā vērtību sabiedrības (īpaši jauniešu) vidū.

Projekts kopumā bija izaicinājums mums visiem, jo nācās būt elastīgiem un radošiem ierobežojumu dēļ, bet tas palīdzēja attīstīt gan jaunas digitālās prasmes brīvprātīgajām, gan radoši pieiet dažādām grūtībām un mācīties risināt nestandarta situācijas. Projekts viennozīmīgi ir bagātinājis gan mūsu organizācijas pieredzi, gan arī brīvprātīgo pieredzi. Kā atzina Ketevani un Tamta, projekts viņām ir devis izaugsmes iespējas, jaunu pieredzi un nostiprinājis pārliecību, ka arī turpmāk viņas vēlas darboties jaunatnes darba jomā.

Ja arī tu vēlies uzzināt par Eiropas brīvprātīgo darbu un tā sniegtajām iespējām, ieskaties Eiropas Jaunatnes portāla interneta lapā https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_en un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras interneta lapā https://jaunatne.gov.lv

Projekts “1441 minūte” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.