Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības klātienē notiek, pēc noteikta garafika, individuāli, vienas grupas/ ģimenes ietvaros vai attālināti.Dalības maksa netiek piemērota. Informāciju par nodarbību laikiem un apmeklējuma saskaņošanas kārtību sniegs skolotāji WhatsApp grupās. Apmeklējot nodarbības telpās , skolas vecuma bērniem ,ir jāuzrāda Covid -19 vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs skrīninga testa rezultāts.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Interešu izglītības nodarbības klātienē notiek, pēc noteikta garafika, individuāli, vienas grupas/ ģimenes ietvaros vai attālināti.Dalības maksa netiek piemērota. Informāciju par nodarbību laikiem un apmeklējuma saskaņošanas kārtību sniegs skolotāji WhatsApp grupās. Apmeklējot nodarbības telpās , skolas vecuma bērniem ,ir jāuzrāda Covid -19 vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs skrīninga testa rezultāts.

Mākslas darbu izstāde “NOVEMBRIS”

Laiks, kad vēlu rudeni nomaina agra ziema, kad negaidīti var pārsteigt silti vēji un bargi sali, ir novembris.

Dabā šajā laikā iestājas zināms miers. Pēdējie gājputni aizlido, mājās palicēji sabužina spalvas, pārbauda krājumus ziemai un līdz pavasarim iemieg savās alās…

 

Cēsu Bērnu un jauniešu centra mākslas pulciņu audzēkņu darbos Novembris atspoguļojas radoši, koši un praktiski, sākot no skicēm, gleznām, vides elementiem līdz pat māla dekoriem, traukiem un muguras somām.

 

Izstādei, kas aplūkojama tikai digitāli – elektroniskā formātā, iesūtīti 26 mākslas darbi no sešiem Cēsu Bērnu un jauniešu centra mākslas pulciņiem:

Mākslas darbnīcas (pedagogs Ingūna Briede);

Keramikas pulciņa (pedagogi Dace Linde un Līva Boze);

Darbnīcas “Auduma dizains tērpos” (pedagogs Sarmīte Radziņa);

Floristikas pulciņa (pedagogs Sanita Dovgiallo);

Daigas mākslas darbnīcas “9 kaķi” (pedagogs Daiga Jirgensone);

Pulciņa “Škicskice” (pedagogs Daiga Jirgensone).

 

Paldies darbu autoriem  un pedagogiem!

Izstādes darbi aplūkojami mājas lapā www.cbjc.lv/izstade  visu novembra mēnesi.

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore Lāsma Dene