Izvēlne
no 21.septembra Pulciņa “Zīmētprieks” nodarbības
NENOTIKS! no 23.septembra Atsāksies Breikinga komandas “Diverse Styles Crew” nodarbības
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

2021./2022.m.g. pirmsskolas vecuma bērni tiek uzņemti ne visās interešu izglītības programmās

Pirmsskolas vecuma bērniem (piecgadīgajiem un sešgadīgajiem) ir iespēja piedalīties sekojošās interešu izglītības programmās:
· Popgrupa “Vizbulēni”
· Vokālā studija “Sekunda”
· Breaking & House dance komanda “Diverse Styles Crew”
· Kustību laiks
· Burtiņi + Pirkstiņi
· Floristikas pulciņš

Ir izmaiņas pulciņu mērķauditorijai:
· Daigas darbnīca no 1.klases
· Mākslas darbnīca no 1.klases
· Balles dejas “Reveranss” no 1.klases