Izvēlne
Skolotājas slimības dēļ Ritmikas un Grācijas nodarbības nenotiek. Septembris  Sarkanā krāsā iezīmētie laiki  nodarbību grafikā norāda, ka grupa jau ir nokomplektēta. Lai reģistrētos rindā uz brīvajām vietām, sazināties ar skolotāju.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

2021./2022.m.g. pirmsskolas vecuma bērni tiek uzņemti ne visās interešu izglītības programmās

Pirmsskolas vecuma bērniem (piecgadīgajiem un sešgadīgajiem) ir iespēja piedalīties sekojošās interešu izglītības programmās:
· Popgrupa “Vizbulēni”
· Vokālā studija “Sekunda”
· Breaking & House dance komanda “Diverse Styles Crew”
· Kustību laiks
· Burtiņi + Pirkstiņi
· Floristikas pulciņš

Ir izmaiņas pulciņu mērķauditorijai:
· Daigas darbnīca no 1.klases
· Mākslas darbnīca no 1.klases
· Balles dejas “Reveranss” no 1.klases