Izvēlne
No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 21.10 interešu izglītības nodarbības klātienē nenotiek.Informācija par veicamajiem uzdevumiem un attālināto darba organizāciju skatīt darba plānā un pulciņu WhatsApp grupās.

2021./2022.m.g. pirmsskolas vecuma bērni tiek uzņemti ne visās interešu izglītības programmās

Pirmsskolas vecuma bērniem (piecgadīgajiem un sešgadīgajiem) ir iespēja piedalīties sekojošās interešu izglītības programmās:
· Popgrupa “Vizbulēni”
· Vokālā studija “Sekunda”
· Breaking & House dance komanda “Diverse Styles Crew”
· Kustību laiks
· Burtiņi + Pirkstiņi
· Floristikas pulciņš

Ir izmaiņas pulciņu mērķauditorijai:
· Daigas darbnīca no 1.klases
· Mākslas darbnīca no 1.klases
· Balles dejas “Reveranss” no 1.klases