Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Mākslas darbu izstāde “Visā Visumā…”

Gatavojoties ikgadējai pavasara mākslas darbu izstādei, Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu bērni un jaunieši tika aicināti pētīt un attēlot mākslas darbos visu, kas saistās ar Visumu – vērojumus dabā, Visuma uzbūvi, fantāzijas un asociācijas par Visumu, cilvēkus, kas pēta un izzina Visumu.

 

Šogad izstādei, kas  notiek digitāli – elektroniskā formātā, iesūtīti 105 mākslas darbi. Autori ir audzēkņi no Cēsu Bērnu un jauniešu centra mākslas pulciņiem:

  • Mākslas darbnīcas un Interjera dizaina studijas (pedagogs Ingūna Briede);
  • Keramikas pulciņa (pedagogi – Dace Linde un Līva Boze);’
  • Darbnīcas “Auduma dizains tērpos” (pedagogs Sarmīte Radziņa);
  • Rokdarbu klases “Pats” (pedagogs Sandra Egle);
  • Floristikas pulciņa (pedagogs Sanita Dovgiallo);
  • Daigas mākslas darbnīcas “9 kaķi” un pulciņa “Škicskice” (pedagogs Daiga Jirgensone);
  • Zīmēšanas, gleznošanas pulciņa un Modes dizaina pulciņa (pedagogs Marta Blūma).

Paldies visiem darbu autoriem par ieguldīto laiku, izdomu un līdzdalību, paldies pedagogiem par iedvesmu, atbalstu un sadarbību!

 

Izstādes darbi būs aplūkojami mājas lapā www.cbjc.lv/izstade  visu aprīļa mēnesi.

 

Informāciju sagatavoja:
Cēsu BJC pasākumu organizatore
Lāsma Dene
T.26433257