Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Popgrupas „VIZBULĒNI” jaunumi

Šis mācību gads popgrupas audzēkņiem ir iesācies ļoti darbīgi. Jau ir sniegts pirmais koncerts, kuram audzēkņi  gatavojās pēdējās divas augusta nedēļas. Koncerts norisinājās Jauniešu dienas ietvaros, 29. augustā, un koncertā  popgrupas bērni un jaunieši atskaņoja plašu repertuāru, kopumā 24 priekšnesumus.  Pusotru stundu garajā koncertā varēja dzirdēt gan grupas, gan solo, gan duetu un trio priekšnesumus – audzēkņi parādīja visu plašo spektru, kurā darbojas popgrupas audzēkņi.  Vecākās grupas meitenes pirmo reizi koncertā piedalījās ar jauno grupas nosaukumu – „Unique”.

Popgrupa Cēsu Bērnu un jauniešu centrā darbojas kopš 2001. gada, un nākamajā mācību gadā svinēs savas pastāvēšanas 20. gadu jubileju. Šo gadu laikā grupas audzēkņi  ir veiksmīgi piedalījušies daudzos konkursos, festivālos, koncertos Latvijā, Lietuvā, Polijā, ir gūtas atzinības un godalgotas vietas. Ir iegūti draugi Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī, Valmierā, Mazsalacā, Kauguros, ar kuriem regulāri tiek rīkoti kopīgi koncerti. Arī pagājušais  mācību gads popgrupai bija veiksmīgs – konkursā „Dziesmu Virpulis” tika iegūta 1. vieta, konkursos „No baroka līdz rokam”un „Nāc sadziedāt”tika gūti 1. pakāpes diplomi, un žūrijas atzinības balvas.  Diemžēl ārkārtas stāvoklis izjauca plānotos braucienus uz konkursiem Polijā, un Baltkrievijā. Cerēsim, ka šogad šie plāni varēs piepildīties. Uz tikšanos koncertos!