Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Noslēdzies projekts “25 stundas”

  1. gada augustā Cēsīs ieradās 2 meitenes no Gruzijas – Tamta un Elza, lai Cēsīs vienu gadu veiktu brīvprātīgo darbu.

Projekta mērķis bija caur brīvprātīgo darbu ar neformālās izglītības metodēm sniegt iespēju bērniem un jauniešiem gūt jaunas zināšanas un prasmes, veicināt viņu interesi par citām kultūrām un iespējām, ko sniedz Eiropas Solidaritātes korpuss, ka arī veicināt solidaritāti kā vērtību sabiedrībā.

Projekta laikā meitenes iesaistījās Jauniešu mājas, Jauniešu domes un Cēsu Bērnu un jauniešu centra darbībā, kā arī caur ikdienas sadarbību un dažādiem kultūras pasākumiem sniedza iespēju ikvienam interesentam iepazīt gruzīnu kultūru.

Brīvprātīgajām jaunietēm šī bija iespēja gūt jaunu, vērtīgu pieredzi – meitenes apguva prasmes pasākumu plānošanā, īstenošanā, guva pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, apguva latviešu valodas pamatus un papildināja savas angļu valodas zināšanas, kā arī iepazina jaunu kultūru un guva plašas zināšanas.

Projekta sākumā meitenes izvirzīja sev mācīšanās mērķus, ko vēlas sasniegt šī gada laikā un sekoja tiem līdz, fiksējot savus mācīšanās rezultātus visās 8 mūžizglītības kompetencēs – saziņa dzimtajā̄ valodā, komunikācija svešvalodās, matemātiskās prasmes un amatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība un kultūras izpratne un izpausme, projekta noslēgumā saņemot Youthpass sertifikātu.

Kā stāsta pašas brīvprātīgās: “Projekta laikā mums bija jākomunicē ar dažādiem cilvēkiem – bērniem, jauniešiem, brīvprātīgajiem no citām valstīm. Pateicoties tam es šodien varu teikt, ka esmu pārliecināta par sevi, un zinu, ka spēju izteikt savu viedokli, komunicēt ar cietiem.”

“Projekta laikā es iepazinu sevi. Tas palīdzēja man kļūt par cilvēku, kas esmu šodien, un es ar to lepojos. Projekta laikā man bija iespēja pārdomāt manas vērtības un izprast, kā varu augt un attīstīt savu personību.”

“Projekta laikā es pirmo reizi dzīvoju viena, prom no vecākiem. Tas mācīja man patstāvību un neatkarību, mācīja man plānot savu laiku un finanses.”

“Šī bija iespēja gūt vērtīgas zināšanas un ar citu brīvprātīgo atbalstu īstenot manas idejas. Esmu guvusi pieredzi, zināšanas un idejas, kuras vēlos īstenot Gruzijā.”

Vairāk par meiteņu pieredzi skaties video
https://www.youtube.com/watch?v=ciRlZu6kAF0

Par brīvprātīgo darbu – brīvprātīgais darbs ir individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā, ko veic 18 līdz 30 gadus veci jaunieši, t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām. Individuālais Brīvprātīgais darbs ir pilna laika (30 – 38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas – projekta koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanu, uzturēšanos, aktivitāšu un atbalsta nodrošināšanu, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī brīvprātīgā kabatas naudu.

Projekts “25 stundas” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.