Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā Saturīgi aizpildi brīvo laiku ar prasmēm un zināšanām, kuras palīdz īstenot savas ieceres, noder skolā un ikdienā! Cēsu Bērnu un jauniešu centrā var interesanti pavadīt brīvo laiku un apgūt ko noderīgu! Nepārtraukts pilnveides process, stratēģisks skats nākotnē, virzība uz attīstību un izcilību! Izpaud savu radošumu, dari to, kas patīk un mācies to, ko citi nemāk!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana CBJC interešu izglītības programmās 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 17.augustā

Cēsu jaunieši uzsāk sadarbību ar organizāciju Karībās

Cēsu jaunieši uzsāk projektu sadarbībā ar jauniešu organizāciju Nīderlandes salā Sint Maarten, kura ir viena no Karību salām. Projekta mērķis ir starptautiskā jauniešu vidē ar neformālās izglītības metodēm vairot interesi par citu valsts kultūru un tās kino, kas veicina jauniešu personības izaugsmi un attīsta jauniešu iniciatīvu, radošumu, veidojot īsfilmas par kādu jauniešiem interesējošu tematu.

Projekta ietvaros jaunieši pētīs katras valsts kultūru un tradīcijas, kas ir atspoguļotas nacionālajā kino, kā arī paši veidos īsfilmas par veselīga dzīveseida un zero waste tēmām, kas atbilst ERASMUS+ prioritātēm.

Kā noslēguma pasākums tiks organizēts neliels īsfilmu festivāls, kurā abu valstu jaunieši prezentēs savas izveidotās filmiņas vietējiem iedzīvotājiem.

Šobrīd jau divi organizācijas pārstāvji ir viesojušies divu dienu sagatavošanas vizītē Sint Maarten un tikušies ar organizācijas pārstāvjiem, lai precizētu projekta aktivitātes un citus organizatoriskos jautājumus.

Projekts “1, 2, 3 Action!”, nr. 2020-1-LV02-KA105-00309 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

#ErasmusPlusLV #JSPA