Pasākumi •••
NOLIKUMI un INFORMĀCIJA - Vidzemē Drukāt
  [ Aktuālais ]
Vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam"
  18.februāris
  » Nolikums
Mūsdienu deju repertuāra apguves skate Vidzemē
  12.aprīlis
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls –konkurss “No baroka līdz rokam
  21.februāris
  » Nolikums
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls –konkurss “No baroka līdz rokam”
  22.februāris 2018.
  » Nolikums
Latvijas 2.-4.klašu koru konkurss „Tauriņu balsis 2016”
  21.aprīlis
  » Nolikums
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde-konkurss, 2.kārta
  15.aprīlis
  » Nolikums
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, 2.kārta
  2.marts
  » Nolikums
Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2016”, 2.kārta
  11.marts
  » Nolikums
Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība „Lakstīgala 2016”, 2.kārta
  18.februāris 1100
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” noslēguma pasākums
  29.aprīlis
  » Nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde „Rakstu darbi”
  9.-29.aprīlis
  » Nolikums
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”
  7.marts
  » Nolikums
Vidzemes novada instrumentālo ansambļu un popgrupu konkurss
  27.februāris 1200
  » Nolikums
Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss Vidzemē
  25.aprīlis
  » Pieteikums
  » Nolikums
IX Latvijas Zēnu koru salidojuma koru konkurss
  2.maijs 1100
  » Nolikums
Latviešu tautas dziesmas dziedāšanas sacensības
„Lakstīgalai 10”
Vidzemē
  9.februāris
  » Nolikums
Vēsturiskā Vidzemes novada konkurss
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības
„Lakstīgala 2011”
  27.janvārī 1200
  » Nolikums
Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Vidzemes novadā.
  20.februāris
  » Nolikums
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas
Vidzemes novada sacensība
„Lakstīgala 2009”
  10.februāris 1000
  » Nolikums
Pavasara ziedu svētki
  17.maijs 1000
  » Nolikums
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALA 2008”
  12.februāris
  » Nolikums
  [ Aktuālais ]
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR