••• Meklēt
JAUNUMS - no arhīva Pierakstīties uz JAUNUMIEM     Drukāt
« Atpakal
  Cēsu jaunieši noslēdz brīvprātīgā darba projektu! Pasākumi
3.maijs 2016.

Jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” noslēdz 12 mēnešu ilgu projektu „Aktīvi BrīvPrātīgs”, kura mērķis bija attīstīt brīvprātīgo darbu kā instrumentu sociālajai iekļaušanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā

Atskatoties varam teikt – mērķis tika sasniegts!Projekts ir noslēdzies un ir prieks par paveikto un iegūto! Visa projekta laikā tā plānošanā un īstenošanā piedalījās vairāk kā 70 jaunieši, dāvājot vairāk kā 1000 bērniem un jauniešiem pasākumus, kuri atmiņā paliks vēl ilgi. Daudziem jauniešiem šī bija pirmā iespēja uzrunāt sponsorus, uzņemties atbildību par kādu pasākumu, plānot budžetu un apgūt prasmes, kuras noder ne tikai darbojoties organizācijās, bet arī ikdienā. Aizvadīta Jauniešu diena, sasniedzot rekordlielu dalībnieku skaitu. Jauniešu guvuši jaunas zināšanas un prasmes apmācībās projekta laikā – par digitālajām metodēm un radošumu, par seksuālo un reproduktīvo veselību un improvizācijas teātra meistarklasēs.
Projekts ir noslēdzies, bet viss turpinās – ir idejas, plāni un iespējas iesaistīties! 
Projekta “Aktīvi BrīvPrātīgs” komanda pateicas ikvienam, kurš atbalstīja, palīdzēja, atnāca un bija daļa no šī piedzīvojuma!
Sakām paldies Sabiedrības integrācijas fondam par sniegto iespēju īstenot projektu “Aktīvi BrīvPrātīgs” (2014.EEZ/PP/1/MIC/106/052), kuru finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
 
Information in English
Youth NGO “Youth for City – City for Youth” has finishes 12 month long project “Active Voluntary”. Project aim was to develop voluntary work as instrument for social inclusion, gender equality and for children and youth from social risk families integration in society.
Looking back on the project we can say – we have reached the aim!
Project has finished and we are happy to look back at what we have done and receive! Throughout the project there have been more than 70 youngsters who were involved in planning and carrying out the project for more than 1000 children and youth! For many youngsters this was the first opportunity to go to the sponsors, to be a leader and take care of some activities, to plan a budget and to acquire new knowledge and skills that is useful doing voluntary work in organizations and in everyday life. This was a special project – we carry out a Youth day with a record number of participants, many youngsters have get new knowledge in trainings about digital methods and creativity, about reproductive health and in improvisational theatre workshop.
Project has finished but there is more ahead – we have ideas, plans and there are opportunities for everybody to take part in planning and organizing!
Project`s team thanks everybody who supported, helped, came and was a part from this adventure!
We also say thanks to Society Integration Foundation for giving us an opportunity to realize a project “Active Voluntary” (Project number: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106) which was financially supported by Iceland, Liechtenstein, Norway and Latvia.

« Visi jaunumi
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR