••• Meklēt
JAUNUMS - no arhīva Pierakstīties uz JAUNUMIEM     Drukāt
« Atpakal
  Projekts „Aktīvi BrīvPrātīgs” jau pusē! Pasākumi
30.decembris 2015.

Jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” no š. g. maija Cēsīs realizē projektu „Aktīvi BrīvPrātīgs” (Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106/052). Projekta kopējais ilgums ir 12 mēneši. Projekta sadarbības partneris ir Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.Tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas. Projekta mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu kā instrumentu sociālajai iekļaušanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā. Risināšanai izvirzītas 4 galvenās problēmas: zemais bērnu un jauniešu skaits, kuri darbojas organizācijās, jauniešu bezdarbs, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekamais piedāvājums bērniem un jauniešiem lietderīga vasaras brīvlaika pavadīšanai, jauniešu zināšanu trūkums par reproduktīvo veselību.

Ir pagājis pus gads un paveikts jau daudz – esam izremontējuši telpas Rīgas ielā 23, kuras nodotas jauniešiem lietošanā, kā arī notikuši vairākas apmācības un pasākumi, kuros jaunieši savas jaunās zināšanas pārbaudījuši praksē. Ir notikušas apmācības jauniešiem par digitālajām metodēm un radošo domāšanu, kurās jaunieši smēlās iedvesmu un apguva jaunas zināšanas, kuras jau ir noderējušas, veicot brīvprātīgo darbu. Ir notikusi Sporta diena, kurā jaunieši sacentās gan spēkā, gan veiklībā, kā arī aktīvs Fleshmobs, kur jaunieši radošā veidā aicināja arī citus pievienoties. Vasarā aizvadītas divas nometnes bērniem un jauniešiem – viena ļoti sirsnīga nometne mazākiem bērniem, kas deva iespēju daudziem pirmo reizi redzēt jūru un piedzīvot daudz jauna, kā arī nometne jauniešiem, kuras laikā viņi piedalījās dažādās interešu izglītības programmās Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, lai saprastu, kas katram ir saistošāks. Jauno grupu konkursā jaunās grupas rādījā savu veikumu, un viena labākā grupa pēc žūrijas vērtējuma un skatītāju simpātija ieguva iespēju uzstāties Jauniešu dienā, vakara koncertā. 1. septembris tika atzīmēts ar ievērojamu Jauniešu dienu, uz kuru ieradās rekordliels apmeklētāju skaits. Projekta laikā divreiz tikāmies ar skolu pārstāvjiem, lai viņiem pastāstītu, cik daudz labu iespēju sniedz projekts, ko viņi var piedāvāt saviem skolēniem. Oktobrī notika Jauniešu forums, kurā tika diskutēts par brīvprātīgo darbu. Forumā tika izvirzītas vairākas vērtīgas idejas, lai sekmētu brīvprātīgā darba attīstīšanu pilsētā. Jaunieši izgāja arī Vienaudžu izglītotāju apmācības, sekmīgi nokārtoja pārbaudījumus un tagad ir gatavi vadīt skolās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību. Decembrī jaunieši devās Iedvesmu kosmosā, kur smēlās iedvesmu no 4 radošām personībām. No septembra jaunieši piedalās Improvizācijas meistarklasēs, apgūstot dažādas prasmes, kuras palīdz, vecot brīvprātīgo darbu. Esam kopīgi kavējušies atmiņās un atskatījušīes uz paveikto, lai gūtu jaunus spēkus, apzinoties, ka viss, ko esam paveikuši, ir bijis vērtīgi un interesanti.

Daudz jau paveikts, bet lieli darbi vēl priekšā – Sniega diena, apmācības padagogiem par digitālajām metodēm un radošumu, noslēguma seminārs, lai atskatītos uz paveikto.

Joprojām aicinām ikvienu jaunieti pievienoties, lai padarītu savu un citu jauniešu dzīvi krāsaināku! Tiekamies trešdienās 17:00 Rīgas ielā 23.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21241.70 EUR; Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18161.65 EUR;

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 955.88 EUR;

Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2124.17 EUR.

Kontaktinformācija: 28858141 Iveta Jermolājeva, Projekta vadītāja


« Visi jaunumi
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR