•••
Uzņemšana Drukāt

Ja vēlies pievienoties mūsu saimei:

 • Izvēlies programmu, kas Tevi interesē (skat. Pulciņi).
 • Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un nodarbības vietu, noskaidro nodarbību laikus, pulciņa dalības maksas apjomu mēnesī.
 • Iepazīsties ar CBJC iekšējās kārtības noteikumiem (lejuplādēt šeit) .
 • Vēlreiz pārdomā un pārliecinies, vai Tava izvēle atbilst Tavām vēlmēm, vai spēsi visu apvienot ar mācībām skolā vai citām ārpusstundu nodarbībām.
 • Informē par savu izvēli vecākus. Lai Tu varētu uzsākt darboties pulciņā, vecākiem jāatnāk uz CBJC un jānoslēdz līgums. Līgums ir spēkā vienu mācību gadu.
 • Katru mēnesi jāsamaksā pulciņa dalības maksa (rēķinu Tavi vecāki saņems e- pastā).
 • Ar vecāku iesniegumu iepsējami dalības maksu atvieglojumi (Cēsu novada domes saistošie noteikumi ”Par līdzfinasējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” 08.03.2018. NR 70 - skatīt šeit)

  ๐ Dalības maksu atvieglojumi 100 % apmērā, ja
        - Audzēknis ir persona ar invaliditāti
        - Bērnam nodibināta aizbildniecība
        - Ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes stastuss

  ๐ Dalības maksu atvieglojumi 50 % apmērā, ja
        - Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

  Atceries:

 • Ilgstošas slimības gadījumā jāiesniedz ārsta zīme, tad par kavētajām nodarbībām nebūs jāmaksā.
 • Veicot samaksu bankā jānorāda:
        - Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
              PVN reģ. Nr. LV 90000031048
          Norēķinu konti:
              AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
              AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV36 HABA 0001 4020 3883 7
              AS Citadele, kods PARXLV22, konts LV60 PARX 0002 6785 6001 7
              A/S DNB NORD BANKA, kods RIKOLV2X, konts LV73 RIKO 0002 0131 0575 1
              VAS Latvijas pasts, kods LAPBLV2X, konts LV23 LPNS 0004 1034 4533 1
        - audzēkņa vārds un uzvārds
        - audzēkņa kods grāmatvedības uzskaitē (var uzzināt pie Cēsu Bērnu un jauniešu centra lietvedes)
        - pulciņa nosaukums
        - par kuru mēnesi maksā.
 • Ja Tu vēlies izstāties no izvēlētās interešu izglītības programmas, tad vecākiem obligāti jāraksta iesniegums par izstāšanos (lejuplādēt šeit) . Ja Tev jau ir 18 gadi, tad iesniegumu vari rakstīt pats (lejuplādēt šeit).
 • Ja vēlies iestāties papildus vēl kādā pulciņā, vecākiem jānāk uz CBJC un jāveic līgumā grozījumi vai jāizpilda līguma grozījumu pieteikums (lejuplādēt šeit), jāparaksta un jāiesniedz CBJC.


  Pulciņu dalības maksas
  Iekšējās kārtības noteikumi (lejuplādēt .pdf 530 KB)
 • Norēķinu kārtība par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu

  Lūgums samaksu par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējumu veikt bezskaidrā naudā pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Par visiem Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs saņemtajiem pakalpojumiem līdz katra nākamā mēneša 8.datumam tiek izsūtīts kopējs rēķins un apmaksa veicama līdz rēķinā norādītajam termiņam.

  Ja par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem vēlaties maksāt avansā, kā arī, ja vēlaties atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par interešu un profesionālās ievirzes izglītību (sīkāka informācija Cēsu novada pašvaldības mājas lapā: skatīt šeit... ), tad maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
    - audzēkņa klienta kods;
    - audzēkņa vārds, uzvārds;
    - audzēkņa personas kods;
    - pulciņa nosaukums;
    - periods, par kuru maksā.

  Ja audzēknim, mācību gadu noslēdzot, konstatēta pārmaksa vienā izglītības iestādē un parāds citā izglītības iestādē, tad parāds tiek dzēsts ar pārmaksu.

  Atpakaļ Uz augšu
  Login
  Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
  Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
  e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
  Lapu veidoja un uztur
  AR