•••
Brîvâ laika centrs Drukât
 Fotogalerijas:  LEGO  
"Nâc, darbosimies kopâ!" 2011.gada februâris  
Brîvâlaika centrâ 1.martâ  
'Limbo vakars' brîvâ laika centrâ  
 Darba laiki: 
Pirmdien   13:30-17:30 Otrdien   14:00-18:00 Tređdien   14:00-17:00 Ceturtdien   14:00-17:30 Piektdien   14:00-17:00  
Atpakaī Uz augđu
Login
Cįsu Bįrnu un jaunieđu centrs
Bįrzaines iela 4, Cįsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR