Veselības centrs | Vienaudži •••
Vienaudžu izglītība - NODARBĪBAS Drukāt
Cēsu veselības centra piedāvātās
vienaudžu veselības veicināšanas nodarbību tēmas 2009./2010.m.g.
  Vienaudžu izglītības nodarbības vada jaunieši, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes. Jaunieši par savu darbu nesaņem atalgojumu.
  Nodarbības var notikt skolā vai biedrības „Papardes zieds” telpās (Grēcinieku ielā 34, 5. stāvā). Vienas nodarbības garums ir 90 minūtes. Katrā grupā var piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki. Nodarbībās tiek izsniegti tēmai atbilstoši informatīvie materiāli.
  Labākais rezultāts tiek sasniegts, ja nodarbībās noklausās visas piedāvātās tēmas. Taču tās var sakārtot atbilstoši jauniešu vecumam, grupas zināšanām, vēlmēm viena vai vairāku mācību gadu garumā.
Mēs piedāvajam šādas nodarbības:
Es neesmu bērns!
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 7.klašu skolēniem, taču pēc vajadzības tēmā aplūkotie jautājumi var tikt iekļauti arī citās nodarbību tēmās. Nodarbības mērķis: sniegt jauniešiem pamatzināšanas par savu ķermeni un palīdzēt izprast dažādās emocijas, kuras viņi piedzīvo pubertātes laikā.
  Nodarbības laikā ar jauniešiem tiek diskutēts par psiholoģiskajām un fizioloģiskajām pārmaiņām, kas notiek pubertātes laikā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumam, kā saprasties ar vecākiem un pretējo dzimumu. Gan meitenes, gan puiši var uzdot vēl neskaidros jautājumus par ķermeņa attīstību, menstruālo ciklu, pollūcijām, erekciju, u.c.
Par Tevi, viņu un „tauriņiem”
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 7.–12.klašu skolēniem. Šajā nodarbībā galvenais ir tās dalībnieku aktīva līdzdarbošanās. Nodarbības mērķis: likt jauniešiem aizdomāties par atbildību attiecību veidošanā. Nodarbības laikā tiek izspēlētas dažādas lomu spēles, kurās jaunieši var uzlabot savas argumentācijas spējas, prasmes izteikt savas vēlmes un spēt uzklausīt citus. Tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās, konfliktu risināšana, šķiršanās, bailes, cieņa pret otru cilvēku.
Vīrietis/sieviete – vai tam ir nozīme?
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 7.–12.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis: veidot jauniešu izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu. Nodarbības laikā tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā intimitāte, dzimumu lomas, stereotipi, vecāku, skolas un mediju ietekme uz mūsu seksualitātes izpausmēm. Nodarbības laikā tiek uzsvērts, ka katrs pats ir atbildīgs par savu seksuālo uzvedību un tās sekām, ka nedrīkst nosodīt cita cilvēka seksualitātes izpausmes, ja vien tās nenodara ļaunumu līdzcilvēkiem. Tiek uzsvērts, ka cilvēka seksualitāti nosaka viņa personība, nevis viņa aktivitāte seksuālajās attiecībās.
Vai es esmu TAM gatavs/a?
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 8.–12.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis: likt jauniešiem aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Nodarbības laikā jaunieši apspriež argumentus, kāpēc cilvēki uzsāk vai neuzsāk seksuālas attiecības. Tiek izspēlētas lomu spēles, kurās jaunieši mācās pateikt „nē” un uzlabot savas argumentācijas prasmes.
Kontracepcija
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 9.–12.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis: iepazīstināt jauniešus ar visām Latvijā pieejamajām kontracepcijas metodēm un diskutēt par jauniešiem piemērotajiem kontracepcijas veidiem. Nodarbības laikā jauniešiem ir iespēja aplūkot katra kontracepcijas līdzekļa paraugu, uzzināt tā efektivitāti un lietošanas pamatprincipus. Tiek pārrunātas kontracepcijas līdzekļu iespējamās blakusparādības, kuru dēļ tikai ārsts var visveiksmīgāk ieteikt, kuru kontracepcijas metodi lietot. Nodarbības laikā tiek pārrunāti arī gadījumi, kuros var/nevar iestāties grūtniecība.
Drošs sekss
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 9.–12.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis: informēt jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar seksuāli transmisīvajām infekcijām. Nodarbības laikā tiek pārrunāts, kādas metodes palīdz izvairīties no STI, HIV, AIDS un nevēlamas grūtniecības, kādi ir biežākie STI simptomi un ko darīt, ja tādi parādās.
Vai es varu izglābt pasauli?
  Nodarbība ilgst 90 minūtes. Tā ir paredzēta 9.–12.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis: sniegt jauniešiem priekšstatu par viņu vienaudžu dzīvi mazāk attīstītajās valstīs. Nodarbības laikā jaunieši tiek aicināti dalīties zināšanās un pieredzē par situāciju mazāk attīstītajās valstīs un tiek iepazīstināti ar galvenajām problēmām (galējā nabadzība, analfabētisms, HIV/AIDS) ar ko saskaras pasaule. Kopā ar jauniešiem tiek diskutēts par to, ko Eiropas un Latvijas politiķi un iedzīvotāji var darīt, lai šo situāciju uzlabotu.
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR